Modersmål

Om du har ett annat modersmål än svenska, kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet under förutsättning att alla villkor är uppfyllda.

Ansökan grundskolan

Ska ditt barn läsa modersmål i grundskolan måste du som vårdnadshavare ansöka om plats via vår e-tjänst. Även om ditt barn tidigare läst modersmål måste ni göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.


Mellan den 1 mars – 21 mars är ansökningen öppen inför läsåret 2022-2023. För nya elever, som inte deltagit tidigare, genomförs en grundläggande bedömning innan modersmålsundervisningen beviljas.


Det går även att ladda ner Edlevo-appen för att registrera din ansökan. Blankett används i undantagsfall om du inte har BankID eller om någon i din familj har skyddade uppgifter, då kan du ansöka om modersmålsundervisning genom att fylla i en blankett. Här kan du hämta blanketten:
Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1 i Hässleholm.
Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C i Hässleholm.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Förutsättningar för att du ska få modersmålsundervisning är att minst fem elever i kommunen önskar läsa samma språk och att det finns en lämplig lärare i språket.


Avanmälan grundskolan

Jag vill göra en avanmälan för elev i grundskolan.
Fyll i, skriv under och lämna till elevens skola.
Avanmälan Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 151 kB)


Anmälan och avanmälan gymnasieskolan

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola, om du vill läsa modersmål eller avbryta en kurs.


Obligatorisk närvaro när du startat din kurs

Att studera modersmål är frivilligt, men när en elev har valt att delta blir det ett skolämne precis som alla andra. Om du har anmält dig till modersmålsundervisningen gäller obligatorisk närvaro.


Modersmål i förskolan

I Hässleholms kommun arbetar förskolorna på ett medvetet sätt med språkstimulering för alla barn. Ljungdala förskolor i Hässleholm (Fyrklövern, Treklövern) och Backstugans förskola i Stoby driver projekt med inriktning mot flerspråkighet i förskolan.


Modersmål i grundskolan

Du kan få modersmålsundervisning om

  • du har ett annat språk än svenska som modersmål
  • minst en av dina föräldrar har ett annat modersmål än svenska
  • språket används dagligen i hemmet och du har grundläggande kunskaper i språket
  • du är adopterad och har grundläggande kunskaper i språket eller talar något av minoritetsspråken (du behöver inte prata språket hemma).

I grundskolan kan modersmål läsas som elevens val eller som språkval. Modersmål ger meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan.


Modersmål i gymnasieskolan

På gymnasiet har ämnet modersmål två kurser - Modersmål 1 och Modersmål 2. Modersmål kan läsas som individuellt val eller som utökat program. Det kan inte ersätta svenska eller engelska. Modersmål kan ge meritpoäng vid ansökan till högskolor och universitet om eleven har modersmål inskrivet i sin studieplan.


Tilläggsbelopp

Fristående skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.

Läs mer om tilläggsbelopp och hur det söks.


Fakta om modersmålsundervisning

Hässleholms kommun har ungefär 1 000 flerspråkiga elever utspridda på alla kommunens grund- och gymnasieskolor. Modersmålsundervisning erbjuds till barn och elever som är födda i ett annat land, samt till barn och elever som är födda i Sverige men har föräldrar med ett annat modersmål än svenska.


För att erbjuda modersmålsundervisning måste det finnas minst fem elever som önskar undervisning i språket. Undantaget är de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. I dessa språken är kommunerna skyldiga att ordna undervisning även om det finns färre än fem elever som önskar språket.


Modersmål som modernt språk

Hässleholms kommun erbjuder arabiska och dari som modernt språk. För att kunna söka in behöver du ha minst betyg E i kurserna Modersmål 1 och Modersmål 2.


Om du har frågor, vänd dig till

  • rektorn på din förskola
  • ansvarig för modersmål på grundskolan
  • rektor på gymnasieskolan.

Forskning kring språkinlärning visar att modersmålet är centralt för inlärningen av ett andra språk, men även för övriga ämnen i skolan. Detta gäller även för elever som är födda i Sverige men har föräldrar med ett annat modersmål än svenska. Modersmålet kan dessutom ha en stor betydelse för elevens identitet och självkänsla. 

I Hässleholms kommun erbjuder vi modersmålsundervisning i alla språk där det finns minst fem elever i kommunens skolor. Det måste också finnas lärare i ditt språk.

I förskolan kallas det modersmålsstöd. Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Målsättningen är att barn i förskolan med annat modersmål ska få tillgång till modersmålsstöd och förskolans personal ska stärka barnets utveckling i modersmålet.

 

Prata med din förskola om du vill att ditt barn ska få modersmålsstöd.

Undervisningen startar cirka två veckor efter höstterminen startat. Undervisningen kan vara både inom och utanför elevens vanliga skolschema. Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till fritidsaktiviteter. Undervisningen kan ske på en annan skola inom kommunen.


Modersmål är ett ämne med egen kursplan och kunskapskrav för årskurserna 6 och 9. Eleverna får betyg i ämnet från och med årskurs 6 och betygsskalan är A-F precis som i övriga ämnen. En elev som inte uppfyller målen blir inte godkänd. Vårdnadshavare informeras i detta fall i god tid innan. Ett betyg i modersmål är lika mycket värt som ett betyg i ett annat ämne.


All undervisning är 40 minuter per vecka. Om eleven har anmält sig till modersmål, är det obligatoriskt att vara med på lektionerna.

Modersmål är ett ämne med egen kursplan och betygssättning.


Du kan ansöka redan när du ansöker till gymnasievalet eller när du får besked om antagning till gymnasiet i juli. Då skickar vi hem ett brev till dig med information om möjligheten att ansöka om modersmålsundervisning.


Ditt betyg i modersmål räknas in i ditt samlade meritvärde.

Du kan bara studera ett modersmål oavsett hur många modersmål du har.

Fjärrundervisning innebär att vi undervvisar elever på olika orter i kommunen samtidigt med hjälp av tekniska hjälpmedel. På så sätt kan vi undervisa mindre grupper av elever som är utspridda geografiskt.


Undervisningen sker då genom dator, Ipad eller motsvarande. Läraren och eleven sitter åtskilda i rum och genomför lektionen över nätet. Fjärrundervisning har testats i mindre skala i Hässleholms kommun och efter goda resultat kommer fler skolor och språk att prova fjärrundervisning.

Sidan uppdaterades