Flerspråkighet

Modersmålsundervisning

Undervisning i ämnet modersmål har som mål att utveckla kunskaper i och om elevens modersmål.

Modersmål


Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk ger dig med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala på svenska. Du kan läsa svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasieskolan.

Svenska som andraspråk


Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning är en stödåtgärd som skolan sätter in till elever som har behov av det. Studiehandledning kan organiseras på olika sätt beroende av hur behovet ser ut.

Sidan uppdaterades