Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00


Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon: 0451-26 77 31


Bitr förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83


Skicka meddelande till

Information om examensarbeten och uppsatser

Vi håller på att bygga upp ett system, där du som student får möjlighet att skriva ditt ea mensarbete eller din uppsats i samarbete med vår förvaltning. Beräknad start är den 1 december 2016.

Examensarbete och uppsats är en del av en utbildning på högskolan/universitetet.

  • Examensarbeten och uppsatser omfattar vanligen 10 veckors arbete (15 högskolepoäng), men de kan omfatta uppfatta upp till 20 veckors arbete (30 högskolepoäng).
  • Studentens val av examensarbete sker i samråd med handledaren på högskolan/universitet, men det brukar vara studenten som väljer uppgift.
  • Examensarbete och uppsatser genomförs vanligen under sista terminen av utbildningen. Många utbildningar avslutas under våren.

 

Fördelar för vår verksamhet

Extra resurs

Studenter kan genomföra idéer och projekt, som vi inte har tid och/eller resurser till i den dagliga verksamheten.
Ny kunskap och kompetens

Studenter kan tillföra nya kreativa idéer, perspektiv, färdigheter osv grundade i den senaste forskningen på olika
problemställningar. Vår förvaltning bidrar till att studenternas lärande genom vägledning och engagemang i projektet.
Rekrytering

Studenterna kan vara framtida medarbetare. Vi får en god bild av enskilda studenters kompetens.
Marknadsföring

Genom examensarbetet presenteras och marknadsförs vår förvaltning som presumtiv arbetsgivare för studenter vid
högskolor och universitet.


Uppdrag/Syfte

Försök att definiera uppgiften tydligt. Skriv ned vad som ska genomföras (syfte), förväntningar på resultat och vilka
kunskaper som krävs för att genomföras uppdraget.


Det är skillnad på ett examensarbete och ett konsultuppdrag. Det finns inga garantier för projektets måluppfyllse. Eftersom
studenter måste uppfylla högskolans/ universitetets krav på teoretisk anknytning och struktur för examensarbeten och uppsatser, så kommer rapporten att innehålla bl a utförliga teoriavsnitt.


Förväntningar på vår verksamhet

Det ska utses en kontaktperson, som har tid avsatt för frågor och återkoppling till studenten/studenterna. De har ett
slutdatum då deras examensarbete/ uppsats ska vara klar, eftersom det är en del av deras utbildning. Normalt utgår ingen ersättning till studenter. Om verksamheten avser att stå för utlägg för exempelvis resor eller materialkostnader bör det anges från början.

 

Uppdragsgivaren bestämmer tillsammans med studenten/ studenterna hur uppsatsen och dess resultat ska presenteras på arbetsplatsen/i vår förvaltning.


Resultat

Studenten/studenterna har upphovsrätten till examensarbetet/ uppsatsen. Skrivs inget avtal från början är det studenten som äger all resultat. Uppdragsgivaren bör i inledningsskedet diskutera och eventuellt skriva ett avtal, som reglerar vilken information, som studenten får föra vidare. Det kan handla om personuppgifter, som omfattas av sekretesslagstiftning, eller annan känslig information. Tänk även på tillstånd från vårdnadshavare, när det gäller dokumentation i form av bilder och videoklipp.


Förväntningar på
högskolan/universitetet

Vi får examinatorns bedömning av examensarbetet/ uppsatsen. Vi får tillgång till examensarbetet/ uppsatsen efter examinationen i ett format, som vi kan publicera på Hässleholms kommuns webbplats.


Offentlighetsprincip och sekretess

Examensarbeten/uppsatser ingår som en del av examinationen av utbildningen. Arbetet redovisas vanligen skriftligt och muntligt på högskolan/ universitetet. De omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att examensarbeten/ uppsatser är allmänna handlingar efter examinationen. De publiceras i fulltext i högskolans/ universitetets databas, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dem via Internet. Om undantag ska göras, måste avtal upprättas kring vilka delar som ska undantas.


Vi kommer att publicera studenters examensarbeten och uppsatser även på Hässleholms kommuns webbplats.

 

Intresseanmälan

Här fyller du, som är anställd hos Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun, i förslag på ett ämneöppnas i nytt fönster för examensarbeten och uppsatser för studenter vid svenska universitet och högskolor.

Sidan uppdaterades 2016-10-03 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube