Hässleholms kommun

Hässleholm Tourist Information

Besöksadress
Vattugatan 18, Hässleholm

Postadress
Stadshuset, 281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 73 00

Hässleholm Kulturhus

Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 71 00

Markan

Wendesvägen 2, 281 52 (T4-området)

Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 38, 0451-26 71 39

 

Hässleholms stadsbibliotek

Vattugatan 18, Hässleholm

Telefon: 0451‑26 71 00

Hovdala slott

281 92 Hässleholm

Telefon: 0451‑183 70

Fritidskontoret

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Naturområden och naturreservat

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun satsar på en aktiv naturvård som bland annat innebär att inventera, uppmärksamma och skydda sällsynta växt- och djurarter samt även deras livsmiljöer.

Projekt och åtgärder för att utveckla naturvärden ingår också som en viktig del i arbetet. Att tillgängliggöra naturen och sprida kunskaper om den är ytterligare viktiga områden i naturvårdsarbetet.

Bilden visar ett vattendrag, Brönnestadsån, omgivet av en alsumpskog. Träden speglar sig i den lugna vattenspegeln.

Brönnestadsån strax uppströms Hammarmölledamm i Hovdala naturområde. Foto: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades 2020-08-18