Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Kommunarkivet

281 80 Hässleholm 

Informationsspecialist

Sofie Niemi

Telefon: 0451-26 83 64

Arkivarie

Malin Nävelsö

Telefon: 0451-26 83 65

Arkivassistent

Jerry Gunnarsson

Telefon: 0451-26 80 86

Skicka meddelande till

Kommunarkiv

  • Ingen giltig användare vald.

I Stadshuset finns kommunarkivet som har plats för över 2 000 hyllmeter arkivhandlingar. Arkivhandlingarna är en del av det lokala och nationella kulturarvet och beskriver Hässleholms kommun och dess invånare.

Kommunarkivet i Stadshuset

Kommunarkivet i Stadshuset. Foto: Emilia Bergvall Odhner

Vill du besöka kommunarkivet?

Du är välkommen att besöka kommunarkivet efter överenskommelse. För att vi ska kunna ge dig bästa service, ring eller e-posta före ditt besök!

Vad finns i arkivet?

I arkivet finns det handlingar från kommunala verksamheter, bolag och föreningar. Till exempel handlingar som rör grund- och gymnasieskolor, protokoll från kommunfullmäktige samt bygglovshandlingar och ritningar över fastigheter äldre än 1974.
I kommunarkivet finns även vissa donerade enskilda arkiv.

Hur gör jag för att få ut en handling?

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. Vissa handlingar kan omfattas av sekretess. Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar.
Kontakta kommunarkivet om du vill ha hjälp.

Betyg och skolhandlingar

Betygs- och examenskataloger, klasslistor och skolkataloger är allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. Skolhälsovårdsjournalerna, omfattas av sekretess.
I kommunarkivet förvaras framför allt äldre skolhandlingar. För nyare betyg kontaktas elevens skola.

För att kunna leta fram exempelvis betyg eller skolhälsovårdsjournal behövs följande:

  • Elevens för- och efternamn (efternamn som ogift)
  • Personnummer
  • Skola
  • Klassbeteckning
  • Vilket år eleven slutat skolan


Har du gått i JB-gymnasiet i Hässleholm?

I kommunarkivet finns alla betyg och skolhälsovårdsjournaler från JB-gymnasiet i Hässleholm.

Fastigheter

På kommunarkivet finns äldre ritningar och bygglovshandlingar för fastigheter byggda före 1974.
Nyare bygglovshandlingar finns hos Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sidan uppdaterades 2019-04-11