Hässleholms kommun

Hässleholm Tourist Information

Besöksadress
Vattugatan 18, Hässleholm

Postadress
Stadshuset, 281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 73 00

Hässleholm Kulturhus

Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 71 00

Markan

Wendesvägen 2, 281 52 (T4-området)

Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 38, 0451-26 71 39

 

Hässleholms stadsbibliotek

Vattugatan 18, Hässleholm

Telefon: 0451‑26 71 00

Hovdala slott

281 92 Hässleholm

Telefon: 0451‑183 70

Fritidskontoret

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Offentlig konst i Hässleholms centrum

Skulpturguiden är en presentation av den offentliga konsten i Hässleholms stadskärna. Skulpturerna presenteras efter ett tänkt vandringsförslag, där du som läsare kan guidas genom centrala Hässleholm med foldern i din hand.

Konst som tar plats

Många städer och regenter har använt sig av konsten för att demonstrera makt och betydelse. Monumentala statyer med forna regenter på häst har idag ersatts med en annan typ av konst. Konst som det inte alltid går att förstå lika lätt som ett avbildande porträtt.


Att på gator och torg mötas av en modern skulptur som inte är avbildande och som inte går att förstå direkt, kan upplevas provocerande. Konst i det offentliga rummet tar plats och kräver uppmärksamhet. Konstnären har ofta arbetat med sin idé och gestaltning i månader eller år och har utvecklat ett eget bildspråk och en egen teknik.


En guide för dig

Skulpturguiden kan vara en guide som får dig att se och fundera kring offentlig konst på ett nytt sätt.

 

Välkommen att ta del av Skulpturguiden i digital form nedan! Du hittar den i fysisk form på kulturhuset, stadsbiblioteket och stadshuset i Hässleholm.


Sidan uppdaterades