Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Sösdala simhall

Viktig information!

Miljökontoret och Hässleholms Fritid har  gjort bedömningen att det skulle innebära risk för människors hälsa att öppna Sösdala simhall igen.

Detta baserat på det faktum att filtren inte fungerar optimalt och att ventilationen inte tar hand om trikloraminer i luften på tillfredsställande sätt.

Simhallen hålls därmed stängd tills vidare besked kommer.

Entreprenören har under 26 år drivit anläggningen på ett förtjänstfullt sätt och skapat värdefulla kontaktytor mot kunderna men har av privata skäl avsagt sig uppdraget.

 

För mer information, tag kontakt med Hässleholms Fritid.

0451-26 82 29


Om du använder mobil enhet, så scrolla åt vänster...

Sidan uppdaterades 2019-06-10 av Eva-Lotta Gustafsson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun