Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Hässleholms Fritid

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Ordningsregler

Hässleholms Fritid äger rätten att avvisa innehavare av biljett eller kort om inte nedanstående regler följs.

Ordningsregler:

  • Avgift ska erläggas i form av engångsbiljett eller halvårskort.
  • Det är endast innehavare av kort eller biljett som får vistas i lokalen. Vaktmästaren har rätt att kontrollera biljett eller kort.
  • Absolut förbud gäller för all hantering och/eller intag av dopningklassade preparat.
  • Ställ alltid tillbaka vikter, hantlar och grepp till dragmaskiner där de ska vara när de inte används. Var försiktig med utrustningen. Släpp alltid ner vikter i maskiner och hantlar försiktigt.
  • Använd hela och rena kläder, ha skor på fötterna. Inneskor på gymmet. Uteskor ute.
  • Släng ditt skräp i papperskorgarna.
  • Åldersgränsen är 13 år. 13-15-åringar kan enbart träna tillsammans med en medföljande vuxen. Från 16 år är det tillåtet att träna på egen hand.

Sidan uppdaterades 2015-12-17 av Thomas Lindahl

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun