Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Viktigt att veta om bassänghygien

För många av oss är bad och simning en skön upplevelse och motionsform. För att badet ska vara behagligt, krävs att vi alla hjälps åt så att vattnet är rent. Så här jobbar vi för att säkra vattenkvaliteten.

Vi håller koll på nivåerna

Varje dag görs analyser och provtagningar av badvattnet. Bassängens botten och filter, samt området omkring rengörs ofta. För att ta hand om bakterierna i badvattnet tillförs klor. Bunden klor är klor som gjort sitt jobb och tagit hand om bakterier och det är bunden klor som kan orsaka stickande klorlukt i simhallar. Målsättningen är att ha så låga bundna klorvärden som möjligt.


Hygienfakta

Den största faktorn som kan påverka vattenkvaliteten är de mikroorganismer som varje individ tillför badvattnet. Då badbesökare inte tvättar sig före bad, eller använder underkläder under badkläderna, blir det svårare för oss att hålla den vattenkvalitet som vi eftersträvar.


Åtgärder

Genom att endast använda badkläder och tvätta sig noggrant med tvål och vatten före bad kan vi radikalt bidra till en förbättrad vattenkvalitet. Dessutom slipper vi den klorlukt på kroppen som faktiskt beror på att man inte var tillräckligt ren när man gick i bassängen.

  • Duscha och tvätta hela kroppen med tvål utan badkläder.
  • Skölj ur håret och avlägsna allt smink.
  • Använd rena badkläder och inte underkläder eller bomullskläder.
  • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen om du endast ska följa ditt barn från kanten.


Positiva resultat

Tillsammans vinner vi en mycket trevligare och angenämare badupplevelse med fräschare vatten. Vi får en minimerad risk för hud och ögonirritationer och en minskad klorlukt. En minskad klorförbrukning är också mycket positivt ur en miljöaspekt, men även för personalens arbetsmiljö.


Frågor och kontakt

Kontakta Eva-Lotta Gustafsson, verksamhetschef kultur- och fritidsförvaltningen

Skicka e-post till Eva-Lotta

Sidan uppdaterades