Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Utemuseum och fågeltorn

För dig som är intresserad av att studera fågellivet finns det attraktiva miljöer i Hässleholms kommun med intressanta arter att skåda. Fågelplattformen Slingra Dig invid Finajsjön eller tornet vid Hörlinge ängar i de norra delarna av kommunen är mycket välbesökta och unika i sitt slag.

Invid Finjasjön finns en slingrande spång ut till utemuseumet och plattformen i sjön.

Fågelplattformen Slingra dig med utemuseum invid Finjasjön. Foto Lars-Erik Williams.

Slingra dig

Den unika fågelplattformen Slingra dig i Mölleröd är ritad av arkitekt Harald Magnusson. En speciell egenskap i byggnaden är att de äldre sjönivåerna innan Finjasjöns sänkningar på 1800-talet kan upplevas konkret. En utställning finns uppe på plattformen där du kan lära dig mer om områdets historia, naturtyper och fågelarter. I andra ändan av byggnaden finns en lite ovanlig grillplats som slingrar sig längs en bit längs åkanten.


Från plattformen har man en magnifik utsikt över Finjasjön, Almaån och en restaurerad strandäng med ett rikt fågelliv. Fågelarter som kan ses är bland annat enkelbeckasin, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, svarttärna, sothöna, knipa, vigg, skäggdopping, brun kärrhök och fiskgjuse. Om man har tur sitter en kungsfiskare på en av stolparna vid sidan av ån och spanar efter fisk.


Slingra Dig är en välbesökt plats på Hovdala naturområde och parkeringsplats finns cirka 500 meter härifrån. Fågelplattformen är tillgänglighetsanpassad och stigen från parkeringen är på slät mark. Rastbord, toalett och grill finns intill byggnaden. Vandringslederna i på Hovdala Vandringscentrum passerar till fågelplattformen - välj Hovdalaleden (orange ledmarkering) eller Finjasjöleden (rosa ledmarkering).

Karta Hovdala Vandringscentrum Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9 MB)


Fågeltorn med spång invid våtmarken Hörlinge ängar.

Fågeltorn vid Hörlinge ängar.

Hörlinge utemuseum

Vid Hörlinge ängar, öster om Verum och Vittsjö i norra delarna av Hässleholms kommun, ligger ett utemuseum och fågeltorn som en del av Vieåleden. Leden förbinder Skeingeborgs unika borgruin från medeltiden med våtmarkerna och Skåneleden i norr.


Ängarna här utgör ett riksintresse för naturvården och är upptaget i det ekologiska

nätverket Natura 2000. Vid högvatten under vår och höst svämmar ängarna över och Vieån förenar sig med Helgeån i ett imponerande deltalandskap. Över 200 arter har noterats här vilket är ovanligt för ett strandängsområde i norra Skånes skogsbygd. Här finns framförallt vadarfåglar och änder som till exempel storspov, rödbena, knipa och kricka.


Från parkeringen är det endast cirka 300 meter till fågeltornet. Vid parkeringen finns det också rastbord och toalett.

Karta Vieåleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Möllerödssjö

Vid Möllerödssjön, öster om Bjärnum, finns en fin badplats och strövområde med promenadslingor. Följ den slingriga promenadstigen längs östra sjökanten en bit in i skogen så kommer du till fågeltornet. Klättra uppför det ganska branta tornet och du hittar information om vilka arter man har chans att se härifrån. Ett trevligt utflyktsmål för såväl den äldre som yngre.

Möllerödssjöns strövområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Västra Finjasjön

Strax söder om Hässleholm finns Finjajsön med ett rikt och intressant fågelliv. Efter utfiskandet av mört och braxen har dykänder, simänder och sothöns ökat markant. Vid sjöns västra strand finns en sammanhängande alstrandskog, med inslag av ask och hägg, där mindre hackspett häckar. I nordväst (vid Finja kyrka) finns ett fågeltorn där man kan spana efter änder och doppingar.

Karta Hovdala Vandringscentrum Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9 MB)


Sidan uppdaterades