Hässleholms kommun

Hässleholm Tourist Information

Besöksadress
Vattugatan 18, Hässleholm

Postadress
Stadshuset, 281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 73 00

Hässleholm Kulturhus

Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 71 00

Markan

Wendesvägen 2, 281 52 (T4-området)

Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 38, 0451-26 71 39

 

Hässleholms stadsbibliotek

Vattugatan 18, Hässleholm

Telefon: 0451‑26 71 00

Hovdala slott

281 92 Hässleholm

Telefon: 0451‑183 70

Fritidskontoret

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Godkänn villkoren för att komma vidare till anmälan

Vi behöver lagra personuppgifter om dig och ditt barn för att kunna behandla din anmälan till sommarlovsaktiviteterna. Vänligen läs igenom, scrolla ner och godkänn villkoren för att gå vidare till anmälningssidan.

Samtycke

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är barnets namn och ålder. Vårdnadshavarens namn, telefonnummer, e-postadress, i kommentarsfält till exempelallergi, instrument, eller andra kommentarer om barnet vill gå i särskild grupp eller med någon särskild person.


Uppgifterna kommer att behandlas av Hässleholms kommun för att kunna meddela om ert barn har fått plats i enlighet med er anmälan till lovaktiviteter. Uppgifter kommer att lämnas ut till ledare i syfte att registrera närvaro/frånvaro vid lovaktivitet. Vi avser att behandla uppgifterna fram till 2018-08-17 därefter kommer de att raderas.


All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Handlingar som har inkommit till eller upprättats hos kommunen blir allmänna handlingar. Detta innebär att handlingarna kan komma att begäras ut av allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen.


Dina rättigheter

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta den personuppgiftsansvarige (se kontaktuppgifter nedan).


Du har rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, att få uppgifterna rättade och raderade under vissa förutsättningar. Du har också rätt att under vissa förutsättningar kräva att behandlingen begränsas samt rätt att få ut de personuppgifter som rör dig på sätt som underlättar överföring av uppgifterna till annan.


Då du gör ansökan hos en offentlig förvaltning gäller även offentlighetsprincipen.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades