Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Sponsringsansökan

Mot bakgrund av begränsade resurser kommer bidragsmöjligheter för sponsring vara reducerade från och med budgetåret 2020. De ansökningar som uppfyller kriterier enligt kommens riktlinjer för sponsring och reklamavtal kommer att behandlas av kommun­styrelsen.

VGIK

Exempel på sponsring från kommunen. Foto: AM-tryck.se

Ansökan

Ansökan kan göras vid två tillfällen per år och ska vara inlämnad senast den 1 mars respektive den 1 september. Ansökningarna behandlas endast vid dessa två tillfällen. Ställningstagande till inkomna ansökningar görs därefter av kommunstyrelsen i en samlad prioritering av riktlinjerna för sponsring som grund.


I ansökan ska framgå vilken typ av sponsring som ansökan avser samt vilka kriterier som anses uppfyllda. Vidare ska syfte och mål med aktiviteten, tävlingen eller evenemanget framgå.

Ansökningsformulär Pdf, 84 kB.


Motprestation

Syftet med sponsringen är att exponera kommunen i ett positivt sammanhang för att stärka kommunens varumärke. Sponsring kräver en motprestation som motsvarar insatsen. Parternas åtagande ska regleras i ett tidsbegränsat avtal.
I vissa fall då det är svårt att mäta motprestationen kan bidrag ändå ges i goodwillsyfte, men då endast med mindre
belopp.


Vilken typ av sponsring kan sökas?

• Idrottssponsring

• Evenemangssponsring

• Kultursponsring

• Övrig sponsring


För att se vilka kriterier som behöver uppfyllas under olika typer av sponsring:

Riktlinjer för sponsring- och reklamavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vem kan söka?

• Föreningar

• Organisationer

• Individuella idrottare som tävlar på högsta elit nivå


Offentlig Handling

Ansökan diarieförs av Hässleholms kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Information om offentlig handling


Behandling av personuppgifter

Hässleholms kommun behandlar personuppgifter vid
sponsringsansökan med allmänt intresse som laglig grund. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är för att kunna lösa administrativa åtgärder vid sponsringsärenden. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är kommunstyrelsen.

Dina rättigheter som registrerad


Mer information

Freja Hagsund, tillväxtavdelningen

0451-26 65 26 eller skicka e-post till Freja

Sidan uppdaterades