Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Uthyrningsregler IP Skogen

Ska din förening genomföra ett större evenemang eller tävling? Om föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister finns möjligheter att hyra material av olika slag genom Göinge Idrottskrets i Hästveda (IP Skogen). Här hittar du all information om regler och hur du går tillväga om din förening önskar hyra något.

Bestämmelser för uthyrning genom IP Skogen

Så här gör du för att hyra

IP Skogen administreras av Göinge Idrottskrets och anläggningen finns på Västra Järnvägsgatan 10 i Hästveda.


Som villkor för uthyrning av anläggningen gäller att kunden svarar för kostnaden av markhyra, markskada, el, vatten, sopor och hygienpapper samt tömning av latriner, container och toatunnor. Skador på utrustning och försvunnen material ersätts av kunden. Kunden är ansvarig för anläggningen från och med att denna har överlämnats och utkvitterats från förrådsplatsen. Anläggningen är i övrigt försäkrad med hög självrisk.


Önskemål om förhyrning skall tillställas Hästveda OK, Mats Rosén, Smalgatan 7, 280 23 Hästveda. Bekräftelse av bokningsönskemål skickas via e-post eller brev, enligt angiven adress på ansökan.


Observera!

  • Var ute i god tid!
  • Ofullständiga ansökningar lämnas utan åtgärd.
  • Uthyrning i andra hand är inte tillåtet!


Prioritering av kunder

Orienteringsklubbarnas verksamhet har företräde vid förhyrning. Därefter prioriteras övriga av Kultur- och fritidsförvaltningen godkända bidragsberättigade föreningar och övriga organisationer samt kommersiella arrangemang.


Taxor

Lågtaxa - T1
Bidragsberättigade orienteringsföreningar
Ingående i Göinge Idrottskrets och/eller i Kristianstad kommun


Mellantaxa - T2
Bidragsberättigade föreningar i Hässleholm och Kristianstad kommuner


Normaltaxa - T3
Övriga förhyrare


Ut- och inlämning av material

Allt material utlämnas samtidigt från förrådsplatsen klockan 18 eller på överenskommen tid. Kontakta Mats Rosén, telefon 0451-309 07, minst två dagar före avhämtningen.


Städning och rengöring av utlånad material inklusive vagnar, utförs av kunden före återlämnandet. Skador på utrustning och försvunnen material ersätts av kunden. Anmälan av detta görs vid återlämnandet. Kunden ansvarar även för att material är rätt sorterat. Bristfällig städning och ej anmäld skador debiteras extra. Kunden ombesörjer själv transport av anläggningen från förrådsplatsen till nyttjandeplatsen, och tillbaka. Det är viktigt att tillräckligt många medföljer vid lastning och avlämning. Återlämna materialet i samma skick som du själv skulle vilja hyra det!


Sidan uppdaterades