Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Lagar och stadgar

Det finns ett antal lagar och regler som ideella föreningar omfattas av. I föreningens stadgar redogör föreningen för mål och syfte med sin verksamhet, styrelsens funktioner, medlemskap och liknande.

Vad säger lagen?

Det finns ingen särskild lag för ideella föreningar. Däremot omfattas föreningen
av vissa allmänna lagar som till exempel skattelagen och bokföringslagen.

En förening blir juridiskt bunden av en överenskommelse när föreningen är en
juridisk person samt när den eller de som träffat ett avtal varit behöriga att företräda föreningen som firmatecknare.


Att skriva stadgar

En förening måste ha skrivna stadgar för sitt arbete. Här följer ett exempel på vad
stadgar kan innehålla:

§ 1. Förenings namn samt föreningens bildandedatum.
§ 2. Målsättning - mål och syften med föreningens verksamhet.

§ 3. Medlemskap. Denna punkt bör omfatta:

 • hur man blir medlem i föreningen samt regler för utträde och uteslutning
 • medlemmars rättigheter och skyldigheter
 • hur medlemsavgiften fastställs

§ 4. Verksamhetsår - redovisningsår - årsmöte. Här anges verksamhets- och
räkenskapsårets längd samt vad årsmötet bör innehålla och när det skall hållas.
§ 5. Hur styrelsen ska vara tillsatt

 • antal
 • vilka funktioner årsmötet väljer samt vilka som utses vid det så kallade konstituerande mötet (bildandemötet som ofta är det första styrelsemötet efter årsmötet).
 • mandatperiod

 

Viktigt att notera!

 

 • Tänk på skillnaden mellan ett protokoll och stadgar. Stadgarna ska kunna gälla i många år. Namn på personer hör inte hemma i stadgarna. Likaså beslut om
  årsavgifter etcetera som kan ändras varje år.

 • De olika riksorganisationerna har normalstadgar för sina föreningar. Sveriges
  Riksidrottsförbunds normalstadgar för idrottsföreningar är exempelvis bra
  stadgar att efterlikna. Observera att det är viktigt för varje enskild förening att fundera på vad den vill och inte följa de så kallade normalstadgarna slaviskt.


 • Som ideell förening finns möjlighet till bidrag för den del i föreningen som
  bedriver barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år och har sin verksamhet i kommunen samt för sin lokal eller anläggning.


Sidan uppdaterades