Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Hyr material från IP Skogen

Behöver din förening hyra material inför ett större evenemang eller tävling? Är föreningen registrerad i kommunens föreningsregister kan Göinge Idrottskrets i Hästveda (IP Skogen) vara till din hjälp. Här hittar du all information om vilket material som finns till uthyrning, vilka regler som gäller och hur du ska göra.

Hyr material av IP Skogen

IP Skogen administreras av Göinge Idrottskrets och anläggningen finns på Västra Järnvägsgatan 10 i Hästveda.


Så här gör du för att hyra

 • Fyll i blanketten över vilket material du önskar hyra. Tänk på att vara ute i god tid!
 • Skicka ansökningsblanketten noggrant ifylld i ett frankerat kuvert till:
  Hästveda OK, Box 89, 282 74 Hästveda
  Ofullständiga ansökningar riskerar att inte besvaras.
 • Bekräftelse på din bokning kommer att ske till din e-post eller adress enligt
  din ansökan.

Ansökningsblankett IP Skogen Pdf, 425 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 425 kB)

 

Vilka regler gäller?

 • Du står för kostnad av markhyra, markskada, el, vatten, sopor och hygienpapper samt tömning av latriner, container och toatunnor.
 • Du är ansvarig för anläggningen från och med att denna har överlämnats och utkvitterats från förrådsplatsen. Anläggningen är i övrigt försäkrad med hög självrisk.
 • Skador på utrustning och försvunnen material ersätts av kunden.
 • Orienteringsklubbarnas verksamhet har företräde vid förhyrning. Därefter prioriteras övriga av Kultur- och fritidsförvaltningen godkända bidragsberättigade föreningar och övriga organisationer samt kommersiella arrangemang.
 • Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.


Taxor

Lågtaxa - T1
Bidragsberättigade orienteringsföreningar
Ingående i Göinge Idrottskrets och/eller i Kristianstad kommun


Mellantaxa - T2
Bidragsberättigade föreningar i Hässleholm och Kristianstad kommuner


Normaltaxa - T3
Övriga förhyrare


Ut- och inlämning av material

 • Allt material lämnas ut vid ett tillfälle från förrådsplatsen klockan 18 eller på överenskommen tid. Kontakta Håkan Eriksson, telefon 0703-53 79 38, minst två dagar före avhämtningen.
 • Städning och rengöring av utlånad material inklusive vagnar, utförs av kunden före återlämnandet.
 • Skador på utrustning och försvunnen material ersätts av kunden. Anmälan av detta görs vid återlämnandet.
 • Kunden ansvarar för att material är rätt sorterat.
 • Bristfällig städning och ej anmälda skador debiteras extra.
 • Kunden ombesörjer själv transport av material från förrådsplatsen till nyttjandeplatsen, och tillbaka.
 • Det är viktigt att tillräckligt många personer medföljer vid lastning och avlämning så att inga skador på materialet sker.
 • Återlämna materialet i samma skick som du själv skulle vilja hyra det!


Sidan uppdaterades