Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Att bilda förening

För att bilda en förening behöver det finnas ett antal personer med ett
gemensamt intresse. Tillsammans kan man då bilda en förening vilket innebär en del uppgifter som behöver skötas enligt föreningsstadgarna. En ideell förening är bildad när den valt en styrelse, har skrivna stadgar och ett föreningsnamn.

Hur bildar du en förening?

Om det inte redan finns någon förening som motsvarar dina intressen utan du vill bilda en ny förening samlar du intresserade personer till en första träff. Diskutera föreningens målsättning och arbetssätt.


Det finns regler om stadgar, taxor med mera som kan vara bra att känna till innan beslut tas om att bilda en förening. Mer information, tips och råd kan du få av Fredrik Jansson, Kultur- och fritidsförvaltningen, telefon 0451-26 82 15.

Skicka e-post till Fredrik Jansson


1. Utse en styrelse

Den första uppgiften blir att utse en tillfällig styrelse (interimstyrelse) och revisor som fungerar till första årsmötet. Styrelsen ska minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör. De flesta föreningar har även flera ledamöter.


Styrelsen får i uppdrag att:

 • Ha hand om medlemsförteckningen
 • Upprätta förslag till stadgar
 • Svara för den verksamhet som föreningen ska ha fram till årsmötet.

Styrelsens uppgifter och ansvar


2. Finns det en riksorganisation?

Ta reda på om det finns en riks- eller regional organisation för er förening, eftersom det troligen går att följda dess normalstadgar. För att kunna bli bidragsberättigad krävs också medlemskap i en riksorganisation eller liknande.


3. Dagordning vid bildandet

Arbeta förslagsvis efter följande dagordning när föreningen bildas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Justeringmän
4. Information
5. Beslut om bildande av förening
6. Beslut om föreningsnamn
7. Fastställande av årsavgift
8. Frågan om stadgar
9. Diskussion om verksamhet
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Avslutning


4. Registrering hos kommunen

Anmäl föreningen till föreningsregistret hos Kultur- och fritidsförvaltningen, Hässleholms kommun så att nya intresserade medlemmar enkelt kan hitta till din verksamhet. Ta för vana i det löpande föreningsarbetet att regelbundet se över och justera kontaktuppgifter och annan information så att allt stämmer.

Registrera föreningen till föreningskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Till registret lämnar du in uppgifter om:

 • Allmän information om föreningen (namn, kontaktpersoner, medlemmar etcetera)
 • Bildandedatum
 • Verksamheter
 • Kommundel (geografiskt område)
 • Föreningens normala årsmötesmånad
 • Föreningens stadgar (ett exemplar)
 • Protokoll från bildandemötet
 • Skriftligt godkännande av personuppgifter på Internet enligt personuppgiftslagen


Vill din förening vara berättigad till föreningsbidrag och därmed få lägre taxor vid lokalhyror krävs det varje år:

 • Att föreningen tillhör en riks- och/eller regional organisation
 • Organisationsnummer (ansökan görs till Skatteverket)
 • Att föreningen kallar till årsmöte för fastställande av stadgar med mera
 • Att föreningen på årsmötet utser den ordinarie styrelsen med ordförande, sekreterare och kassör. De flesta föreningar har ytterligare några ledamöter i styrelsen och det är viktigt att inte glömma val av revisor.

Sidan uppdaterades