Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Att bilda förening

För att bilda en förening behöver det finnas ett antal personer med ett
gemensamt intresse. Tillsammans bildar de en förening och åtar sig uppgifter inom den. En ideell förening är bildad när den valt en styrelse, har skrivna stadgar och ett föreningsnamn.

Hur bildar man en förening?

Om det inte redan finns någon förening som motsvarar era intressen utan ni vill bilda en ny förening samlar ni intresserade till en första träff. Diskutera föreningens målsättning och arbetssätt.


Det finns regler om stadgar, taxor med mera som kan vara bra att känna till innan ni tar beslut om att bilda en förening. Mer information, tips och råd kan du få av Fredrik Jansson, Kultur- och fritidsförvaltningen, telefon 0451-26 82 15.

Skicka e-post till Fredrik Jansson


1. Utse en styrelse

Den första uppgiften blir att utse en tillfällig styrelse (interimstyrelse) och revisor som fungerar till första årsmötet. Styrelsen ska minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör. De flesta föreningar har även flera ledamöter.


Styrelsen får i uppdrag att:

 • Ha hand om medlemsförteckningen
 • Upprätta förslag till stadgar
 • Svara för den verksamhet som föreningen ska ha fram till årsmötet.

Styrelsens uppgifter och ansvar


2. Finns det en riksorganisation?

Ta reda på om det finns en riks- eller regional organisation för er förening, eftersom ni troligen kan följa deras normalstadgar. För att kunna bli bidragsberättigad krävs också medlemskap i en riksorganisation eller liknande. Se vidare under punkt nedan.


3. Dagordning vid bildandet

Arbeta förslagsvis efter följande dagordning när föreningen bildas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Justeringmän
4. Information
5. Beslut om bildande av förening
6. Beslut om föreningsnamn
7. Fastställande av årsavgift
8. Frågan om stadgar
9. Diskussion om verksamhet
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Avslutning


4. Registrering hos kommunen

Anmäl föreningen till föreningsregistret hos Kultur- och fritidsförvaltningen, Hässleholms kommun. Du blir på så vis tillgänglig för nya medlemmar att hitta till föreningen. Ta för vana i det löpande föreningsarbetet att regelbundet logga in och administrera informationen om din förening, rätt kontaktuppgifter med mera, så att alla medlemmar har tillgång till rätt information. 

Registrera föreningen digitalt till föreningskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här lämnar du uppgifter om:

 • Allmän information om föreningen (namn, kontaktpersoner, medlemmar etcetera)
 • Bildandedatum
 • Verksamheter
 • Kommundel (geografiskt område)
 • Föreningens normala årsmötesmånad
 • Föreningens stadgar (ett exemplar)
 • Protokoll från bildandemötet
 • Skriftligt godkännande av personuppgifter på Internet enligt personuppgiftslagen


Vill man dessutom vara bidragsberättigad och få lågtaxa vid förhyrning av lokaler krävs det årligen uppgifter om:

 • Tillhörighet i riks- och/eller regional organisation
 • Organisationsnummer (ansökan görs till Skatteverket)
 • Kalla till årsmöte för fastställande av stadgar med mera
 • Utse den ordinarie styrelsen, vari ingår ordförande, sekreterare och kassör.
  De flesta föreningar har ytterligare några ledamöter i styrelsen. Glöm inte välja revisorer!

Sidan uppdaterades