Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

ANDT-policy

Här kan du ta del av kultur- och fritidsförvaltningens föreningspolicy om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

I Hässleholms kommun har vi krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

 

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak.


Regler

För att vara en bidragsberättigad förening, från 2016, ska föreningen ha en policy om alkohol, narkotika, dopning och tobak.


Har föreningen en egen policy kan den användas och skickas in efter årsmötet till
Kultur- och fritidsförvaltningen.


Om föreningen inte har egen policy kan föreningen använda Kultur- och fritidsförvaltningens föreningspolicy om alkohol, narkotika, droger och tobak. Föreningen godkänner policyn vid varje årsmöte och ser till att beslutet finns med i årsmötesprotokollet.


Föreningspolicy

Mål

Vi tar gemensamt ställning mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Genom att våra medlemmar möts av samma budskap kan vi tillsammans:


 • Bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för skador och
  problem relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Bidra till att öka kunskapen om de negativa effekter av alkohol, narkotika, doping och tobak på såväl föreningsliv som samhälle.


Övergripande riktlinjer

 • Vi strävar efter att inte prata positivt om alkohol och tobak i samband med föreningens verksamhet.
 • Vi pratar inte positivt om doping.
 • Våra ledare, tränare och förtroendevalda är i sitt förhållningssätt till ANDT ett föredöme för barn och ungdomar.
 • Vi följer de regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande alkohol, narkotika, doping och tobak.


Alkohol

 • Vi dricker inte alkohol när vi bär föreningens kläder/utrustning.
 • Vi dricker inte alkohol på föreningens fester då minderåriga är med.
 • Våra idrottsutövare undviker alkohol dagen före och under tävling, träning eller match.
 • Vi erbjuder alltid alkoholfria alternativ på våra fester.
 • Vi uppmanar inte till att fira segrar eller dränka förluster med hjälp av alkohol.
 • Våra ledare dricker inte alkohol i samband med sammankomster, läger eller annan verksamhet där man ansvarar för föreningens barn och ungdomar.
 • Vi är restriktiva vid val av sponsorer som kan uppmuntra, eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med skjutsning till sammankomster. Tänk på att det du druckit kvällen innan kan påverka din körförmåga.


Narkotika och doping

 • Narkotika- och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i vår verksamhet utan läkarintyg.
 • Om man har preparat utskrivna av läkare som innehåller narkotika- eller dopingklassade substanser söks dispens om nödvändigt.
 • Idrottsutövare, tränare och ledare ska hålla sig informerade om vilka regler som gäller för doping.


Tobak

 • Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och kultur utan tobak.
 • Våra myndiga utövare och ledare strävar efter att avstå från tobak under sammankomster och hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra.
 • Vår omyndiga utövare och ledare använder inte tobak under sammankomster.

Sidan uppdaterades