Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Bilda förening

Föreningslivet i kommunen är rikt. Det finns över 350 föreningar i fritidsnämndens register med totalt drygt 70 000 registrerade medlemmar.

Mindre barn som sitter i kanten av en handbollsplan och väntar på sin tur att spela

Foto: Sven Persson/swelo.se

Ideella föreningar

De flesta föreningar startas genom att ett antal människor med ett gemensamt intresse går samman under organiserade former. En ideell förening anses vara bildad då medlemmarna antagit stadgar och en styrelse är vald. En förening bör ha minst tre medlemmar och för att söka bidrag måste föreningen ha minst 15 medlemmar.


Här får du stegvis en introduktion till hur du går tillväga när du vill bilda en förening. Hur utser du en styrelse och vad har de olika styrelsemedlemmarna för uppgifter, ansvar och funktion? Vad ska vara med på dagordningen vid bildandemötet och hur funkar registreringen hos kommunen?

Att bilda förening - hur gör du?

Första steget mot en fungerande förening är att en styrelse utses. Styrelsen har det totala ansvaret för föreningens drift mellan årsmötena och bör
minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter. Men vilka funktioner har varje styrelsemedlem? Här får du veta mer!

Hur utses en styrelse och vilka uppgifter har styrelsemedlemmarna?

Det finns ett antal lagar och regler som ideella föreningar omfattas av. I föreningens stadgar redogörs för mål och syfte med verksamheten, styrelsens funktioner, medlemskap och liknande.

Lagar och stadgar

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och det är ett möte för alla medlemmar i föreningen där varje medlem i de flesta föreningar har en röst.

Hur ett årsmöte ska gå till ska regleras i föreningens stadgar och här får du veta mer om dess innehåll.

Årsmötet

Det finns möjligheter för en ideell förening att söka bidrag för den delen som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år. Det finns också verksamhets- och lokalbidrag. En del krav behöver vara uppfyllda för att föreningen ska kunna söka dessa bidrag.

Information om bidrag och stöd för föreningar


Stöd till idrottsföreningar

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå. De stödjer föreningar i hela landet.

Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Glöm inte uppdatera föreningsregistret

Ett bra sätt att göra sig tillgänglig för nya medlemmar är att finnas synlig och tillgänglig i kommunens föreningsregister. Se regelbundet över kontaktuppgifterna och administrera direkt på webben. Det är enkelt och lätt!

Så här fungerar föreningsregistret


Föreningsservice

Behöver din förening material för att kunna genomföra större evenemang och tävlingar? Då finns det möjligheter att hyra en hel del saker genom Göinge Idrottskrets i Hästveda (IP Skogen). Förutsättningen är att föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister. Du kan låna material såsom elartiklar, tidtagningsur, toalettvagnar, duschramper, tält, ljudanläggningar, släp med mera.

Hyra material från IP Skogen - så här gör du

Beställningsblankett IP Skogen Pdf, 425 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 425 kB)


Kontakt

För mer information, kontakta Fredrik Jansson på telefon 0451-26 82 15 eller skicka e-post:

Skicka e-post till Fredrik


Sidan uppdaterades