Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Tillfälligt Corona-bidrag

Föreningslivets existens och utvecklingsförutsättningar är av stor betydelse för Hässleholms kommun. Det bidrar till att öka kännedomen om Hässleholms kommun regionalt och nationellt och bidrar till att stärka Hässleholm som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.

COVID-19

Ansökan om tillfälligt stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tillfälligt stöd

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, mot bakgrund av de utmaningar och hinder som föreningslivet i Hässleholms kommun mött under covid-19-pandemin, beslutat att reservera 500 000 kr för ett tillfälligt föreningsstöd under 2020.

Föreningar som är stödberättigade i Hässleholms kommun och som löper risk att inte kunna fortsätta bedriva sin verksamhet eller sköta sin anläggning kan nu söka detta tillfälliga bidrag. Föreningen ska ha haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.

Särskild hänsyn kommer att tas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Även icke stödberättigade ideella föreningar vars fortlevnad är av betydelse för samhället och/eller kommunen i stort kan söka. Föreningen ska då bidra till att öka kännedomen om Hässleholms kommun regionalt, och/eller nationellt samt medverkar till att stärka Hässleholm som en kommun att bo, verka i och/eller att besöka.


Beredning av förslag till bidragsbeslut görs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med tillväxtavdelningen. Förslaget lämnas som samlingsärenden för vidare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott löpande under året.

Bidraget baseras på faktiska kostnader kopplat till verksamhet, evenemang eller anläggning på grund av Corona-pandemin. För verksamhet och evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik kan kompensation utgå för uteblivna intäkter som föreningen i nuläget inte bedöms kunna hämta igen även i det fall att restriktioner tas bort som idag begränsar verksamhetens utövande.


Ansökan görs löpande, dock senast den 30 november 2020.

I ansökan redovisas bland annat de behov inom ordinär kärnverksamhet som föreningen inte kunnat finna annan finansiell lösning för och som är avgörande för föreningens fortlevnad. Ansökan görs genom att fylla i ansökningsformuläret längre ner på den här sidan. I ansökan ska en ekonomisk redovisning bifogas som beskriver intäktsbortfall, uteblivna nettointäkter, indirekt intäktsbortfall samt eventuella merkostnader för omställning/anpassning av verksamheten.

Sidan uppdaterades