Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Till minne av Magnarpskolonin

Ändamål

Bidraget ska ges till bidragsberättigade föreningar för att:

  • Testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få in fler i rörelse.
  • Stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärdom över gränserna.
  • Ge stöd för investerings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler.
  • Gagna satsningar och inköp till barn och unga.


Budgeten för bidraget är på totalt 100 000 kr.


Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigade. Kultur- och fritids-förvaltningen kan begära in uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet och eller anläggning.


Ansökan ska beskriva mål, syfte, projekttid samt plan för praktiskt genomförande och budget. Eventuellt överblivna medel ska återbetalas. Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen blivit beviljat bidrag ska medel återbetalas.


Beslut

Beslut om bidrag tas i kultur- och fritidsnämnden senast i november. Komplett ifylld bidragsansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober. Bidraget betalas ut efter nämndens beslut.


Redovisning

Föreningen ska senast tre månader efter det att projektet genomfördes lämna in en utvärdering och ekonomisk redovisning. Skicka redovisningen med e-post till verksamhetschef Conny Jönsson.

Skicka e-post till Conny


Sök bidraget

Din förening kan söka bidraget via länken nedan

Sök bidrag Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades