Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Stipendium och priser

Varje år delar kultur- och fritidsförvaltningen ut stipendium och priser till eldsjälar och utmärkande insatser inom förenings- och kulturlivet i kommunen.

Ledarstipendium

Stipendiet är avsett som uppmuntran till ideella föreningsledare eller eldsjälar inom föreningslivet i Hässleholms kommun.


Stipendiaten ska på ett betydande sätt ha engagerat sig i sin förening och i föreningslivet i Hässleholms kommun inom fritidsavdelningens ansvarsområde.


Stipendiet delas ut vid lämpligt arrangemang inom kommunen och består av en penningsumma på totalt 20 000 kr. 15 000 kr tillfaller stipendiaten personligen respektive 5 000 kr går till föreningen.


En stipendiat kan bara erhålla ledarstipendium en gång.

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla meritlista och motivering till utnämningen och vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 20 augusti 2021. För att göra en ansökan skicka e-post till Conny Jönsson.

Skicka e-post till Conny


Kulturpris och kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium vilka ska uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla kulturlivet i Hässleholms kommun i enlighet med kommunens kulturpolitiska program. Stipendiater och pristagare koras vid Hässleholms Galakväll.

Information om kulturpris och kulturstipendium Pdf, 144 kB. (Pdf, 144 kB)


Sidan uppdaterades