Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Stipendium och priser

Varje år delar Kultur- och fritidsförvaltningen ut stipendium och priser avsett att uppmuntra såväl eldsjälar i föreningslivet som utmärkande insatser inom kulturlivet.

Ledarstipendium

Stipendiet är avsett som uppmuntran till ideella föreningsledare eller eldsjälar inom föreningslivet i Hässleholms kommun.


Stipendiaten ska på ett betydande sätt ha engagerat sig i sin förening och i föreningslivet i Hässleholms kommun inom fritidsavdelningens ansvarsområde.


Stipendiet består av en penningsumma på totalt 20 000 kr, varav 15 000 kr tillfaller stipendiaten personligen och 5 000 kr till föreningen.


En stipendiat kan endast erhålla ledarstipendium en gång.


Stipendiet delas ut vid lämpligt arrangemang inom kommunen.


Ansökan

Ansökan ska innehålla meritlista och motivering till utnämning och vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 20 augusti 2021. För att göra en ansökan skicka e-post till Conny Jönsson.

Skicka e-post till Conny


Kulturpris och kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett kulturpris och ett kulturstipendium vilka ska uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla kulturlivet i Hässleholms kommun i enlighet med kommunens kulturpolitiska program. Stipendiater och pristagare koras vid Hässleholms Galakväll.

Information om kulturpris och kulturstipendium Pdf, 144 kB. (Pdf, 144 kB)

 

Sidan uppdaterades