Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Avgiftsfria lovaktiviteter 2021

Statliga medel beviljas genom kultur- och fritidsförvaltningen för kostnadsfria lovaktiviteter. Föreningen ska vara en bidragsberättigad förening i Hässleholms kommun.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år.

 

Syftet är att:

  • Stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen.
  • Utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 6 juni. Den 9 juni beräknas föreningarna få besked. Ansökan hittar du via länken nedan:

https://fri.hassleholm.se/bidrag/ Länk till annan webbplats.

 

Redovisning

Redovisning ska ske senast den 20 januari 2022. Redovisningen ska innehålla:

  • Vilka aktiviteter som genomförts och hur aktiviteterna förhåller sig till statsbidragets syfte.
  • Fördelningen mellan flickor och pojkar som deltagit i lovaktiviteter under året.
  • Fördelningen mellan åldersgrupper (6-9 år, 10-12 år och 13-15 år) som deltagit i lovaktiviteter under året.

 

Ansökan och redovisning ska skickas till:

E-post Conny Jönsson

 

Conny Jönsson

Verksamhetschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Sidan uppdaterades