Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Bidrag, stöd och stipendier

Det finns några olika typer av stöd och bidrag som din förening kan söka från Hässleholms kommun. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vilka krav som gäller.

Blandade sedlar

Kan din förening söka bidrag?

För att kunna söka föreningsstöd måste din förening uppfylla en del krav. Läs mer om gällande regler och riktlinjer, framtagna av kultur- och fritidsnämnden i Hässleholms kommun.

Regler och riktlinjer för föreningsstöd Pdf, 734 kB.


Fritidsbidrag

En allmännyttig ideell förening som driver fritidsverksamhet och har sitt säte i Hässleholms kommun kan söka fritidsbidrag, såsom aktivitetsbidrag eller lokalbidrag. Föreningar som vill främja barn- och ungdomsverksamhet och har idéer kring nya former av fysisk aktivitet kan söka ett bidrag till minne av Magnarpskolonin.


Lokalbidrag

Bidraget ska underlätta för friluftsförening, dansförening, handikappförening, idrottsförening och nykterhetsförening som äger eller hyr lokal/anläggning och där inte likvärdigt kommunalt alternativ kan erbjudas.

Sök lokalbidrag Länk till annan webbplats.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget ges till föreningar för att stimulera och utveckla fritids-verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år, samt inom omsorgs-förvaltningens område ”Funktionsnedsättning, stöd och service” (FSS) oavsett ålder. Föreningar som kan söka aktivitetsbidrag:

 • friluftsförening
 • dansförening
 • handikappförening
 • idrottsförening
 • nykterhetsförening

Medlemmarnas närvaro måste registreras digitalt i ApN, vilket betyder "Aktivitetskort på Nätet".

Så här registrerar du närvaron digitalt i ApN

Inloggning direkt i ApN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till minne av Magnarpskolonin

Bidragsberättigade föreningar i Hässleholms kommun kan söka bidrag till minne av Magnarpskolonin. Bidraget ska användas till:

 • att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet
 • utveckla ideell ungdomsverksamhet
 • ge stöd för investerings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda anläggningar
 • främja satsningar och inköp till barn och unga

Information och ansökan till minne av Magnarpskolonin


Ansök bidrag digitalt

Alla bidrag kan sökas digitalt. Kontakta Fredrik Jansson, kultur- och fritidsförvaltningen, så får du inloggningsuppgifter. Det finns länkar till ansökningsformulär i flikarna för respektive bidrag ovan.

Skicka e-post till Fredrik


Kontakt

Kontakta Conny Jönsson, kultur- och fritidsförvaltningen om du har frågor om de olika fritidsbidragen.

Skicka e-post till Conny


Kulturbidrag

I Hässleholms kommun finns några olika bidrag att söka för föreningar som driver kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller kulturminnesvård.

 

Verksamhetsbidrag

Hembygds- och kulturföreningar som driver kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller kulturminnesvård i Hässleholms kommun, kan söka verksamhetsbidrag.

Sök verksamhetsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Projektbidrag

Kulturföreningar eller andra organisationer, som driver korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt, kan söka projektbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att inte dela ut några projektbidrag 2021

Studieförbundsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att inte dela ut några Studieförbundsbidrag 2021.

 

Ungdomschecken

Du som är 13 - 25 år och arrangerar korta och tidsbegränsade kulturevenemang och kulturprojekt, kan söka ungdomschecken. Exempel på arrangemang kan vara en utställning, konsert, filmvisning, musikal eller teaterföreställning.

Information om ungdomschecken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan ungdomschecken Pdf, 45 kB.

Tätortsbidrag

Tätortsbidrag utges för verksamhet i orterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Bidraget skall användas för stöd till arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats. En förening eller organisation per ort utses att vara sammankallande.

Information och regler om tätortsbidrag Pdf, 161 kB.


Kontakta Finn Möller, tillväxtavdelningen, för frågor om tätortsbidraget.

Skicka e-post till Finn


Bidrag för strand- och vattenvårdsåtgärder

Ideella föreningar kan söka strand- och vattenvårdsbidrag för att göra åtgärder eller insatser för att förbättra vattenmiljön, strandmiljön eller möjligheterna till rekreation i anslutning till sjöar eller vattendrag i Hässleholms kommun.

Under 2022 har kommunen avsatt totalt 300 000 kr som kan fördelas till olika insatser.


Bidraget är främst tänkt att delas ut till föreningar. Dock är det möjligt att ansöka även utan att vara organiserad i en förening, men det kan kräva en mer utförlig beskrivning hur åtgärden ska göras.


Åtgärden som man söker pengar för måste kunna genomföras och slutredovisas senast 30 november 2022.


Det är tekniska nämnden som beslutar om vilka som får bidrag och hur stor summa det blir. I första hand går bidraget till åtgärder för att förbättra strand- och vattenmiljön. I andra hand går bidraget till rekreationshöjande åtgärder i anslutning till sjöar och vattendrag.

Ansökan ska innehålla:

 • Beskrivning av och syfte med åtgärden ni ansöker om bidrag för, samt vilken effekt åtgärden förväntas ge.
 • Motivering till varför just er åtgärd ska få bidrag.
 • Vem som söker (förening, organisationsnummer och kontaktperson).
 • Hur mycket pengar ni ansöker om tillsammans med en kalkyl som redovisar hur kostnaderna är fördelade, samt hur stor del föreningen själv bidrar med.
 • Tidsplan för åtgärden.
 • Eventuella tillstånd eller anmälan till tillsynsmyndighet, markägare eller liknande som är nödvändiga för att kunna göra åtgärden. Ange även vilka tillstånd ni redan har fått.
 • Kontouppgifter där bidraget kan betalas in.
 • Utdrag från bolagsregistret alternativt stadgar och senaste årsmötesprotokoll där det framgår vilken eller vilka som är firmatecknare.
 • Ansökan ska skrivas under av föreningens firmatecknare.


Ansökan och slutredovisning skickas in via mejl till: tekniskanamnden@hassleholm.se. Skriv ”ansökan strand- och vattenvårdsbidrag” i mejlets ämnesrad.


Ansökningshandlingarna ska vara inskickade senast den 15 maj 2022.


Utbetalning

Bidraget betalas ut efter att åtgärden är genomförd och när slutredovisningen av kostnader har skickats in och redovisats med kvitto. Vi betalar endast den summa som ni har ansökt för och som kan redovisas med kvitto. Vi inte ger bidrag till arbetsinsatser som de egna föreningsmedlemmarna gör.


Slutredovisningen ska innehålla:

 • Dokumentation av den genomförda åtgärden i form av beskrivande text och bilder (helst foto från både innan och efter er åtgärd) samt en karta som visar var åtgärden är gjord. Skickas in digitalt via mejl till tekniska nämnden.
 • Eventuella resultat eller rapporter.


Slutredovisning måste göras senast den 30 november 2022.

Observera att det är föreningens ansvar att säkerställa att nödvändiga tillstånd och anmälningar finns för att genomföra åtgärden.


Frågor? Kontakta Mathias Jönsson, projektledare på tekniska förvaltningen.
Skicka e-post till Mathias Jönsson

Stipendier att söka

Varje år delar kultur- och fritidsförvaltningen ut stipendium och priser till eldsjälar och utmärkande insatser inom förenings- och kulturlivet i kommunen.

Stipendium och priser

Sidan uppdaterades