Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Bidrag, stöd och stipendier

Din förening eller organisation kan söka stöd hos oss.

Blandade sedlar

Bidragsförändringar 2021

Nu gäller nya regler och riktlinjer för föreningsbidrag, som bland annat gör att vissa föreningskategorier påverkas.

Information om bidragsförändringar 2021


Fritidsbidrag

En allmännyttig ideell förening som driver fritidsverksamhet och har sitt säte i Hässleholms kommun kan söka ett fritidsbidrag, i form av verksamhets- och/eller lokalbidrag.

Information och ansökan om fritidsbidrag


Till minne av Margnarpskolonin

Bidragsberättigade föreningar i Hässleholms kommun kan söka bidraget Till minne av Magnarpskolonin. Bidraget ska användas till att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet, utveckla ideell ungdomsverksamhet, ge stöd för investerings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda anläggningar, samt främja satsningar och inköp till barn och unga.

Information och ansökan Till minne av Magnarpskolonin


Kulturbidrag

Information och ansökan kulturbidrag


Verksamhetsbidrag

Hembygds- och kulturföreningar som driver kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller kulturminnesvård i Hässleholms kommun, kan söka verksamhetsbidrag.

Information och ansökan verksamhetsbidrag


Projektbidrag

Kulturföreningar eller andra organisationer, som driver korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt, kan söka projektbidrag.

Information och ansökan projektbidrag

 

Tätortsbidrag

Tätortsbidrag utges för verksamhet i orterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe; Vinslöv och Vittsjö. Bidraget skall användas för stöd till arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats. En förening eller organisation per ort utses att vara sammankallande.

Information och regler om tätortsbidrag Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)


Kontakta Finn Möller

0451-26 72 29 eller e-post till Finn


Avgiftsfria lovaktiviteter 2021

Bidragsansökan är öppen för bidragsberättigade föreningar. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Sista ansökningsdag är den 6 juni. Senast den 9 juni beräknas föreningarna få besked.

Avgiftsfria lovaktiviteter 2021


Sidan uppdaterades