Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Bidrag, stöd och stipendier

Din förening eller organisation kan söka stöd hos oss.

Tillfälligt Corona-bidrag

Föreningslivets existens och utvecklingsförutsättningar är av stor betydelse för Hässleholms kommun. Det bidrar till att öka kännedomen om Hässleholms kommun regionalt och nationellt och bidrar till att stärka Hässleholm som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.


Kommunstyrelsens arbetsutskott har, mot bakgrund av de utmaningar och hinder som föreningslivet i Hässleholms kommun mött under covid-19-pandemin, beslutat att reservera 500 000 kr för ett tillfälligt föreningsstöd under 2020.


Ansök Coronabidrag


Kontaktpersoner:

Conny Jönsson, e-post till Conny

Sofia Stridsberg, e-post till Sofia

Finn Möller, e-post till Finn

Fritidsbidrag

En allmännyttig ideell förening som driver fritidsverksamhet och har sitt säte i Hässleholms kommun, kan söka ett fritidsbidrag.

Information och ansökan fritidsbidrag


Kulturbidrag

Information och ansökan kulturbidrag

 

Verksamhetsbidrag

Hembygds- och kulturföreningar som driver kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller kulturminnesvård i Hässleholms kommun, kan söka verksamhetsbidrag.

Information och ansökan verksamhetsbidrag


Projektbidrag

Kulturföreningar eller andra organisationer, som driver korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt, kan söka projektbidrag.

Information och ansökan projektbidrag

 

Tätortsbidrag

Tätortsbidrag utges för verksamhet i orterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe; Vinslöv och Vittsjö. Bidraget skall användas för stöd till arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats. En förening eller organisation per ort utses att vara sammankallande.

Information och regler om tätortsbidragPDF (pdf, 161 kB)

 

Kontakta Pia Sandell

0451-26 65 24 eller skicka e-post till Pia


Statliga medel till föreningslivet med anledning av Covid-19 - detta gäller

Bidrag till kultursektorn: Kulturrådet har ännu inte fått besked om när regeringens stödpaket till kultursektorn klubbas i riksdagen eller när förordningen är färdig. Förslaget är att 500 miljoner kronor ska fördelas av bidragsgivande expertmyndigheter på kulturområdet. Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Filminstitutet är myndigheter som kan vara aktuella.


Bidrag till idrottsrörelsen: Riksidrottsförbundet har meddelat att regeringens utlovade 500 miljoner kronor till svenska idrottsrörelsen kommer att dröja till midsommar. Man har även informerat om att följande principer kommer vägleda fördelningen av medlen:

  1. Solidaritet, idrottsrörelsen ska ställa upp solidariskt.
  2. Titta på överlevnad, vissa delar av idrottsrörelsen lider svårt.
  3. Barn- och ungdomsidrotten.
  4. Hur pengarna ska fördelas. Riksidrottsförbundet kommer fördela en pott till specialförbunden. RF svarar för den fördelningen.


Kultur- och fritidsförvaltningen kommer fortlöpande att publicera aktuell information om statliga bidrag med anledning av Covid-19 på denna sida.

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Helén Clargården