Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Bidrag, stöd och stipendier

Din förening eller organisation kan söka stöd hos oss.

Bidagsförändringar 2021

Nu gäller nya regler och riktlinjer för föreningsbidrag, som bland annat gör att vissa föreningskategorier påverkas.

Information om bidragsförändringar 2021


Ledarstipendium 2021

Det är dags att ansöka om kultur- och fritidsförvaltningens Ledarstipendium 2021!

Läs mer och ansök nedan.

Ledarstipendium 2021


Tillfälligt Corona-bidrag

Föreningslivets existens och utvecklingsförutsättningar är av stor betydelse för Hässleholms kommun. Det bidrar till att öka kännedomen om Hässleholms kommun regionalt och nationellt och bidrar till att stärka Hässleholm som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.


Kommunstyrelsen har, mot bakgrund av de utmaningar och hinder som föreningslivet i Hässleholms kommun mött under covid-19-pandemin, beslutat att reservera 750 000 kr för ett tillfälligt föreningsstöd under perioden 1 december 2020 till och med 31 maj 2021. Stödet ska hjälpa till att säkerställa föreningens fortsatta verksamhet.


Ansök Coronabidrag


Kontaktpersoner:

Conny Jönsson, e-post till Conny

Sofia Stridsberg, e-post till Sofia

Finn Möller, e-post till Finn


Fritidsbidrag

En allmännyttig ideell förening som driver fritidsverksamhet och har sitt säte i Hässleholms kommun, kan söka ett fritidsbidrag.

Information och ansökan fritidsbidrag


Till minne av Margnarpskolonin

Bidragsberättigade föreningar i Hässleholms kommun kan söka bidraget Till minne av Magnarpskolonin. Bidraget ska användas till att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet, utveckla ideell ungdomsverksamhet, ge stöd för investerings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda anläggningar, samt främja satsningar och inköp till barn och unga.

Information och ansökan Till minne av Magnarpskolonin


Kulturbidrag

Information och ansökan kulturbidrag

 

Verksamhetsbidrag

Hembygds- och kulturföreningar som driver kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller kulturminnesvård i Hässleholms kommun, kan söka verksamhetsbidrag.

Information och ansökan verksamhetsbidrag


Projektbidrag

Kulturföreningar eller andra organisationer, som driver korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt, kan söka projektbidrag.

Information och ansökan projektbidrag

 

Tätortsbidrag

Tätortsbidrag utges för verksamhet i orterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe; Vinslöv och Vittsjö. Bidraget skall användas för stöd till arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats. En förening eller organisation per ort utses att vara sammankallande.

Information och regler om tätortsbidrag Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)


Kontakta Finn Möller

0451-26 72 29 eller e-post till Finn


Avgiftsfria lovaktiviteter 2021

Bidragsansökan är öppen för bidragsberättigade föreningar. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Sista ansökningsdag är den 6 juni. Senast den 9 juni beräknas föreningarna få besked.

Avgiftsfria lovaktiviteter 2021


Statliga medel till föreningslivet med anledning av Covid-19 - detta gäller

Bidrag till kultursektorn: Kulturrådet har ännu inte fått besked om när regeringens stödpaket till kultursektorn klubbas i riksdagen eller när förordningen är färdig. Förslaget är att 500 miljoner kronor ska fördelas av bidragsgivande expertmyndigheter på kulturområdet. Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Filminstitutet är myndigheter som kan vara aktuella.


Bidrag till idrottsrörelsen: Riksidrottsförbundet har meddelat att regeringens utlovade 500 miljoner kronor till svenska idrottsrörelsen kommer att dröja till midsommar. Man har även informerat om att följande principer kommer vägleda fördelningen av medlen:

  1. Solidaritet, idrottsrörelsen ska ställa upp solidariskt.
  2. Titta på överlevnad, vissa delar av idrottsrörelsen lider svårt.
  3. Barn- och ungdomsidrotten.
  4. Hur pengarna ska fördelas. Riksidrottsförbundet kommer fördela en pott till specialförbunden. RF svarar för den fördelningen.


Kultur- och fritidsförvaltningen kommer fortlöpande att publicera aktuell information om statliga bidrag med anledning av Covid-19 på denna sida.

Sidan uppdaterades