Hässleholms kommun

Information och ansökan till minne av Magnarpskolonin

Till minne av anläggningen Magnarpskolonin, som Hässleholms kommun under många år hyrde ut för lägerverksamhet, ges varje år ett stöd till föreningar som vill arbeta med friskvårdsprojekt och ungdomsaktiviteter.

Syftet med bidraget

Bidraget ska ges till bidragsberättigade föreningar för att:

  • testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse
  • stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärdom över gränserna
  • ge stöd för investerings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler
  • gagna satsningar och inköp till barn och unga.

Budgeten för bidraget är på totalt 100 000 kr.

Vilka föreningar kan söka?

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigade. Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet och eller anläggning.

Ansökan ska beskriva mål, syfte, projekttid samt plan för praktiskt genomförande och budget. Eventuellt överblivna medel ska återbetalas. Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen blivit beviljat bidrag ska medel återbetalas.

Så här söker du bidraget

Komplett ifylld digital bidragsansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober.

Bidragsansökan till minne av Magnarpskolonin Länk till annan webbplats.

Hur tas beslut?

Beslut om bidraget tas i kultur- och fritidsnämnden senast i november varje år. Bidraget betalas ut efter nämndens beslut.

Skicka din redovisning

Om du fått bidrag ska föreningen, senast tre månader efter det att projektet genomförts, skicka en utvärdering och ekonomisk redovisning till kultur- och fritidsförvaltningen.

Din redovisning skickar du till oss med e-post:
conny.jonsson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: