Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Sponsringsansökan

  • Ingen giltig användare vald.

Sponsringsbidrag kan sökas av föreningar och organisationer som arrangerar ett evenemang, en
aktivitet eller en större tävling. Sponsring är ett reglerat samarbete mellan minst två parter.

VGIK

Exempel på sponsring från kommunen. Foto: AM-tryck.se

Motprestation

Syftet med sponsringen är att exponera kommunen i ett positivt sammanhang för att stärka kommunens varumärke. Sponsring kräver en motprestation som motsvarar insatsen. Parternas åtagande ska regleras i ett tidsbegränsat avtal.
I vissa fall då det är svårt att mäta motprestationen kan bidrag ändå ges i goodwillsyfte, men då endast med mindre
belopp.


Vilken typ av sponsring kan sökas?

• Idrottssponsring

• Evenemangssponsring

• Kultursponsring

• Övrig sponsring


För att se vilka kriterier som behöver uppfyllas under olika typer av sponsring se

Riktlinjer för sponsring- och reklamavtal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vem kan söka?

• Föreningar

• Organisationer

• Individuella idrottare som tävlar på högsta elit nivå


Ansökning

Ansökan kan göras vid två tillfällen per år och ska vara inlämnad senast den 1 mars respektive den 1 september. Ansökningarna behandlas endast vid dessa två tillfällen.

 

Ansökningar för sponsring av verksamhet 2019 är nu stängd. Information om förutsättningar för nästkommande år kommer senast under december månad. Vid frågor om sponsring kontakta tillväxtchef Stefan Larsson, tfn 0451-26 72 25.

 

I ansökan ska framgå vilken typ av sponsring som ansökan avser samt vilka kriterier som anses uppfyllda. Vidare ska syfte och mål med aktiviteten, tävlingen eller evenemanget framgå. Ersättning i form av kommunala tjänster eller material ska värderas till ett belopp så att kommunens totala
sponsorinsats tydligt framgår.


AnsökningsformulärPDF (pdf, 84.1 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Offentlig Handling

Ansökan diarieförs av Hässleholms kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan,oavsett om bidrag beviljas eller inte.


Läs mer om offentlig handling

-----------------------------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter

Hässleholms kommun behandlar personuppgifter vid
sponsringsansökan med allmänt intresse som laglig grund. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är för att kunna lösa administrativa åtgärder vid sponsringsärenden. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är kommunstyrelsen.


Läs mer om dina rättigheter som registrerad:


Sidan uppdaterades 2019-09-02