Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta Hässleholm Kulturhus

Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23

Hässleholm

Telefon 0451-26 71 00

För information och frågor

om bidrag kontakta

Kulturutvecklare

Catharina Hjalmarsson

Telefon: 0451-26 71 03, 0709-71 71 03.

Skicka meddelande till

Kulturbidrag

I Hässleholms kommun finns många aktiva och engagerade kulturföreningar som tillsammans bidrar till att göra hela kommunens kulturutbud rikt och omväxlande.

För kulturföreningar verksamma i kommunen finns två typer av bidrag att söka, verksamhetsbidrag och projektbidrag.


Verksamhetsbidrag

VerksamhetsbidragPDF (pdf, 296.8 kB) ges till hembygds- och kulturföreningar som bedriver kontinuerlig och publik kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller kulturminnesvård i Hässleholms kommun.


För att bidrag ska kunna beviljas krävs att föreningen uppfyller samtliga krav:

 • Föreningen har sitt säte i Hässleholms kommun.
 • Föreningen har valt styrelse och revisorer.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och öppen för alla.
 • Förening är religiöst och partipolitiskt obunden
 • Förening vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Hässleholms kommun.
 • Förening som bedriver huvudverksamhet inom kulturområdet.
 • Förening vars verksamhet är utåtriktad, öppen för allmänheten och präglas av allmänintresse.
 • Förening har en giltig e-postadress.

Bidrag kan inte beviljas till:

 • Föreningar som får annan typ av kommunalt bidrag för sin kontinuerliga verksamhet
 • Kostnad för hyra


För mer information om verksamhetsbidrag se denna länkPDF (pdf, 125.7 kB).


Projektbidrag

ProjektbidragPDF (pdf, 89.8 kB) kan ges till kulturföreningar eller andra organisationer, samt till grupperingar eller enskilda för korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt. Bidrag om max 10 000 kr kan sökas.


Huvudregler

Bidrag kan beviljas till

 • arrangemang som har god kvalitet och breddar Hässleholms kulturutbud
 • arrangemang som är öppna för allmänheten
 • arrangemang som äger rum i Hässleholms kommun
 • arrangemang som har svårt att finna finansiering på annat sätt
 • arrangemang som är religiöst och partipolitiskt obundna.

Bidrag kan inte beviljas till

 • verksamhet eller projekt i kommunala förvaltningars, bolags eller andra företags regi
 • arrangemang som går med vinst

Ansökan

Beslut om projektbidrag tas kontinuerligt. För att projektansökan ska hinna handläggas innan projektet startar bör den skickas in i god tid innan projektets startdatum. För mer information om projektbidrag se denna länk.PDF (pdf, 89.8 kB)


Bidrag till studieförbund

Hässleholms kommun fördelar studieförbundsbidrag enligt en modell som Hässleholms Kommunfullmäktige antog 2015. Bidraget består av tre delar; volymbidrag, riktat bidrag och spridningsbidrag. För mer information om studieförbundsbidrag se denna länk.PDF (pdf, 83.8 kB)


Ungdomschecken

Ungdomscheckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går att söka till korta och tidsbegränsade kulturarrangemang och kulturprojekt. Exempel på arrangemang kan vara en utställning, konsert, filmvisning, musikal eller teaterföreställning.


Allmänna krav

 • Den som ansvarar för ansökan samt alla som är involverade i projektet, måste vara mellan 13-25 år gamla
 • Projektet skall initieras, planeras och genomföras av och för unga
 • Projektet ska genomföras i Hässleholms kommun
 • Projektet skall vara offentligt och öppet för alla unga i Hässleholms kommun
 • Projektet skall på något sätt gynna det unga kulturlivet i Hässleholms kommun
 • Projektet måste vara alkohol- och drogfritt


Bidrag kan inte beviljas till

 • Arrangemang som går med vinst
 • Inköp av teknisk utrustning och investeringar såsom datorer, kameror med mera
 • Inköp av livsmedel
 • Lön för eget arbete
 • Skolprojekt


Vid genomförandet ska det framgå att projektet sker med stöd av Kultur Hässleholm.


Redovisning

Projektet måste redovisas senast en månad efter att projektet har slutförts. Alla kvitton och fakturor måste lämnas med redovisningen. Om projektet inte redovisas inom en månad går pengarna tillbaka till Ungdomschecken. Redovisningen görs på en blankett som finns på kulturförvaltningens hemsida.


Ansökan skall skickas till: Hässleholms Kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Kulturhuset, 281 80 Hässleholm.


Vi meddelar er senast två veckor efter att ansökan mottagits om projektet får pengar eller inte. OBS! Under juli månad är det ingen bidragshandläggning.


Kulturpris och kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden i Hässleholm handlägger på uppdrag av kommunfullmäktige årligen utdelning av kulturpris och kulturstipendiumPDF (pdf, 138.4 kB). Syftet skall vara att uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla kulturlivet i Hässleholms kommun i enlighet med kommunens kulturpolitiska program. Stipendiater och pristagare koras vid Hässleholms Galakväll.

Sidan uppdaterades 2019-07-01