Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Bidrag, stöd och stipendier

  • Ingen giltig användare vald.

Ansökan om bidrag från föreningar och organisationer ställs till vederbörande nämnd.

Fritidskontoret

Hässleholms Kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Havremagasinet
281 80 Hässleholm

Kultur- och fritidsnämnden i Hässleholm har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ge stöd till allmännyttiga ideella föreningar. Stöd i form av verksamhet, lokal, skötsel och kartritning finns. Fritidsnämnden delar varje år också ut ett ledarstipendium.

Kulturkansliet

Hässleholms kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kulturhuset

281 80 Hässleholm, gällande bidrag år 2019


Följande eller liknande ideella föreningar ska sända in föreningshandlingar, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse samt verksamhetsmål och budget:

  • Hembygds- och fornminnesföreningar med flera
  • Kulturföreningar med anknytning till sång, musik, konst, teater, dans, film och litteratur 

Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september 2018. Blankett för ansökan finns på kulturförvaltningen och går även att ladda ner i länkmenyn nedan där du också hittar mer information. Närmare upplysningar lämnas på telefon 0451-26 71 03.

Bygdegårdsbidrag

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ansvaret för att administrera bygdegårdsbidraget. I januari kommer nämnden att ta ställning till hur bidraget ska administreras 2020. När det är klart kommer kultur- och fritidsförvaltningen att kontakta föreningarna för vidare information.

Sidan uppdaterades 2020-01-09