Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Hässleholms Fritid

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Bidrag, stöd och stipendier

  • Ingen giltig användare vald.

Ansökan om bidrag från föreningar och organisationer ställs till vederbörande nämnd.

Fritidsnämnden

Hässleholms Kommun

Hässleholms Fritid

Väpnaregatan 13 C 
281 50 Hässleholm


Fritidsnämnden i Hässleholm har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ge stöd till allmännyttiga ideella föreningar. Stöd i form av verksamhet, lokal, skötsel och kartritning finns. Fritidsnämnden delar varje år också ut ett ledarstipendium.

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen

Box 223

281 23 Hässleholm, gällande bidrag år 2018


Följande eller liknande ideella föreningar ska sända in föreningshandlingar, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse samt verksamhetsmål och budget:

  • Hembygds- och fornminnesföreningar med flera
  • Kulturföreningar med anknytning till sång, musik, konst, teater, dans, film och litteratur 

Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september 2018. Blankett för ansökan finns på kulturförvaltningen och går även att ladda ner i länkmenyn nedan där du också hittar mer information. Närmare upplysningar lämnas på telefon 0451-26 71 03.

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Gällande bidrag år 2019 från:

  • Byggnadsföreningar
  • Övriga föreningar och organisationer

Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september 2018. Speciell blankett för ansökan finns på kommunledningskontoret samt i länken nedan.
Upplysningar på telefon 0451-26 80 63.

Sidan uppdaterades 2018-08-08 av Shadi Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun