Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Städning av gator och trottoarer

Kommunens gator och torg maskinsopas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det gäller även gång- och cykelvägar.

Maskinsopningen ska vara genomförd innan den 31 maj på våren och innan den 1 december på hösten.
Schema för vårens sopning Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 75 kB)


Gator i Hässleholms centrum, affärsgator, matargator och allmänna platser sopas även vid fler tillfällen under året när behovet uppkommer.

Mer information

På ställen där återställning efter fibergrävningar sker så sopas gatorna efter hand som arbetet blir klart. 31 maj gäller alltså inte slutdatum för sopning på dessa ställen.  

Fastighetsägarens ansvar

Att vara fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område innebär följande ansvar för gångytan utanför fastigheten:

  • Ta bort ogräs och annan växtlighet
  • Sopa upp sand m.m.
  • Avlägsna snö och is
  • Motverka halka
  • Hålla rännstensbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr.

Sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna. 

Sidan uppdaterades