Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Städning av gator och trottoarer

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.

Kommunens gator och torg maskinsopas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det gäller även gång- och cykelvägar.

Maskinsopningen ska vara genomförd innan den 1 maj på våren och innan den 1 december på hösten.

 

Gator i Hässleholms centrum, affärsgator, matargator och allmänna platser sopas även vid fler tillfällen under året när behovet uppkommer.

Mer information

På grund av återställning efter fibergrävningar så sopas gatorna efter hand som arbetet blir klart. 1 maj gäller alltså inte som slutdatum för vårstädning i kommunen 2018.  

Fastighetsägarens ansvar

Att vara fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område innebär följande ansvar för gångytan utanför fastigheten:

  • Ta bort ogräs och annan växtlighet
  • Sopa upp sand m.m.
  • Avlägsna snö och is
  • Motverka halka
  • Hålla rännstensbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr.

Sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna. 

Sidan uppdaterades 2018-02-15 av Annika Johansson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun