Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Snöskottning och sandning

Hässleholms kommun ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Här kan du läsa mer om när vi skottar snö och bekämpar halka.

Så prioriterar vi snöröjningen

Mellan den 1 november och den 31 mars har vi vinterberedskap i Hässleholms kommun. Vi har hand om de kommunala gatorna, vägarna, gång- och cykelvvägar samt fastigheter med hjälp av våra medarbetare samt upphandlade entrenprenörer. Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, medan vägföreningar och vägsamfälligheter har hand om enskilda vägar.


Gator som är infarter och där många människor passerar prioriterar vi före områden som inte är lika trafikerade. Vi arbetar för att gator samt gång- och cykelvägar ska vara framkomliga på ett säkert sätt så snabbt som möjligt. Beroende på snömängd och tid på dygnet kan vi behöva ploga ett par gånger innan vi sandar.


Vid snöröjning och halkbekämpning prioriterar vi:

 • huvudgator
 • gator med busstrafik
 • gång- och cykelvägar vid skolor och järnvägsstationer
 • kommunens förskolor och skolor natteitd när verksamheterna inte är igång.


Felanmäl om vi inte har plogat

Om vi inte har plogat på en viss gata eller gång- och cykelväg som tillhör Hässleholms kommun ska du göra en felanmälan. Vid akuta ärenden ringer du vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Gör en felanmälan


Om du upplever bekymmer på läns- och riksvägar ska du höra av dig till Trafikverket.

Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid extrema snöfall är vårt mål att hålla vägarna öppna för grundläggande funktioner i samhället som räddningstjänst, busstrafik, sjukvård och transporter. Vid sådana snöfall kan vi även behöva börja om med snöröjningen på huvudgatorna och bussgatorna innan vi hinner in på mindre gator. Det kan innebära gator och cykelbanor som har mindre trafik får vänta i flera dagar.

 

I undantagsfall forslar vi bort snö där snövallar hindrar från sikt och framkomlighet för till exempel busstrafik. Åtgärden kostar mycket och har en påverkan på miljön, eftersom snö räknas som avfall.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för snöröjning, halkbekämpning inom det allmänna trafikutrymmet som finns i anslutning till din tomt. Det gäller små som stora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.


Tänk på att

 • du ansvarar för att trottoaren som gränsar till din tomt är ren från snö och halka. Om det inte finns någon trottoar ska du röja en meter ut från din fastighet
 • kontrollera så att det inte faller eventuell snö och is från taket på ditt hus
 • snöröja och halkbekämpa vid dina sopkärl och vid din brevlåda
 • om du väntar med att skotta din uppfart innan snöröjningsfordonet har varit på plats slipper du skotta två gånger eftersom det bildas en snövall efter att vi har plogat din gata.


När det blir halt ute kan du hämta sandningsgrus om du behöver halkbekämpa utanför ditt hus. Ta med spade och hink. Du får fylla två spannar per hushåll.

 

Här kan du hämta grus:

 • Hässleholm, Kommendörsgatan, två lådor vid vändplatsen.
 • Tyringe, Fabriksgatan vid kommunförrådet.
 • Sösdala, Hanåsvägen/Fasanvägen vid kommunförrådet.
 • Vinslöv, Stormgatan vid kommunförrådet.
 • Bjärnum, Boställsgatan vid kommunförrådet.
 • Vittsjö, Lehultsvägen vid gamla kommunförrådet.
 • Emmaljunga, Visseltoftavägen vid brandstationen.
 • Hästveda, Högabergsvägen vid brandstationen.

Som medborgare kan du hjälpa till genom att

 • lämna företräde för våra snöröjningsfordon, så långt det är möjligt
 • flytta på fordon och andra föremål som kan stå i vägen på gatorna för de som röjer snö
 • respekterar parkeringsbestämmelserna
 • kontaktar ditt försäkringsbolag om du halkar och slår dig eller får skador på bilen för handläggning av ärendet.

 

Frågor och svar

När vi är i vinterberedskap följer vi ständigt vädret med hjälp av SMHI:s tjänst. Vi har beredskapsledare i tjänst dygnet runt som ringer ut personal och entreprenörer vid behov. Vi tar beslut om vi ska ploga eller halkbekämpa utifrån nederbörd och temperatur samt tid på dygnet och trafiksituation.

Vi snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar samt gator efter ett prioriteringssystem. Generellt sett prioriterar vi huvudgator, framkomlighet för räddningsfordon och busstrafik, gator som ansluter till Trafikverkets vägar och centrum före utkanterna. Eftersom vi ska hålla huvudgator och större cykelstråk öppna händer det ibland att vi måste börja om med de högre prioriterade gatorna och cykelvägarna utan att ha hunnit till andra gator samt gång- och cykelvägar.

För plogbilen finns inget annat alternativ när vägen ska plogas. Plogbilen försöker att dela upp snön lika på båda sidor av gatan. Vi prioriterar att skotta gluggar i vallarna vid övergångsställen vid skolområden, äldreboenden, hållplatser och vid stationsområden.

Det är fastighetsägarens ansvar. Det gäller både stora och små fastighetsägare till bostadsrättsföreningar, hyreshus, butiker, restauranger och privata bostäder.

Det beror på att vi får grusa i efterhand. Alla snöröjningsfordon har inte möjlighet att grusa samtidigt som de plogar.

Sidan uppdaterades