Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Snöskottning och sandning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Här kan du läsa mer om våra rutiner för snöröjning och halkbekämpning.

Säkra gator och vägar

När snö och halka drabbar vår kommun arbetar vi för att gator och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga på ett säkert sätt så snabbt som möjligt. Hässleholms kommun stäcker sig över en stor yta och det gör att vi måste prioritera i vårt arbete. Gator som infarter och där många människor passerar, prioriteras till exempel före områden som inte är lika trafikerade.


Snöröjning av gator

 • Snöröjning på gator påbörjas vid ett snödjup på 8 cm. 
 • På prioriterade gator som infarter och matargator, ska snöröjning och halkbekämpning vara utförd inom 7 timmar.
 • På övriga gator ska snöröjning och halkbekämpning vara utförd inom 12 timmar.


Snöröjning av gång- och cykelvägar

 • På gång- och cykelvägar påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 4 cm.
 • På prioriterade gång- och cykelvägar, som till exempel huvudstråk, ska snöröjning och halkbekämpning vara utförd inom 6-8 timmar.
 • På övriga gång- och cykelvägar ska snöröjning och halkbekämpning vara utförd inom 12-14 timmar.
 • Snöröjning och halkbekämpning av övergångsställe, busshållplatser och trappor är prioriterat.


Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för renhållning, snöröjning, halkbekämpning och röjning av växtlighet inom det allmänna trafikutrymmet som finns i anslutning till din tomt. Det allmänna trafikområdet inkluderar utrymmet för gångtrafikanter och cyklister. Det betyder att du själv ansvarar för att trottoaren som gränsar till din tomt är ren från snö och halka. Glöm dessutom inte att kontrollera eventuell snö och is från taket på ditt hus.


Här kan du hämta sandningsgrus

När det blir halt ute kan du hämta sandningsgrus om du behöver halkbekämpa utanför ditt hus. Spade och hink tar man med sig själv och du får fylla två spannar per hushåll. Här ser du var gruset finns att hämta.


 • Hässleholm, Kommendörsgatan, två lådor vid vändplatsen.
 • Tyringe, Fabriksgatan vid kommunförråd.
 • Sösdala, Hanåsvägen/Fasanvägen vid kommunförråd.
 • Vinslöv, Stormgatan vid kommunförrådet.
 • Bjärnum, Boställsgatan vid kommunförråd.
 • Vittsjö, Lehultsvägen vid gamla kommunförrådet.
 • Emmaljunga, Visseltoftavägen vid brandstationen.
 • Hästveda, Högabergsvägen vid brandstationen.


Sidan uppdaterades