Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Väghållning och snöröjning

Hässleholms kommun ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där vi som kommun är väghållare.

Vi sopar och skottar

Hässleholms kommun sträcker sig över en stor yta och det är viktigt att det går att ta sig fram i hela kommunen. När väder och vind drabbar oss på olika sätt måste vi prioritera. Vi åtgärdar till exempel områden där många människor passerar före områden som inte är lika trafikerade.

 

Städning av gator och trottoarer

 

Snöskottning och sandning

Sidan uppdaterades