Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Häckar och buskar

Vi som kommun och du som fastighetsägare har ett gemensamt ansvar att skapa en säker trafikmiljö. Som fastighetsägare ska du hålla trottoaren ren och halkfri, och du ska ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Hörntomt

Du som bor på en hörntomt, har ett extra stort ansvar för klippa ner växtligheten så att den inte skymmer sikten.

Tomt med utfart mot gatan

Sikten ska vara bra och växter får inte vara högre än 80 cm .

Tomt intill gatan

Håll koll så att växtligheten på din tomt inte skymmer gatubelysning och skyltar. Växtligheten får inte vara ett hinder för trafiksäkerheten eller för trafikanterna på gång- eller cykelbana.

Beskär på vintern

Vinterbeskär någon gång i februari/mars. Det gäller inte så kallade ”blödare”, som till exempel björk och lönn.


Det är bäst om du gör sommarbeskärningen två gånger om året, en gång i juni och en gång i augusti/september. Bok, avenbok, gran och tuja ska du inte toppa förrän de nått rätt höjd.

Har du frågor om siktskymmande växtlighet på privata villatomter kan du kontakta byggavdelningen.

E-post till byggavdelningen.

Sidan uppdaterades