Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Häckar och buskage

Öppettider

Reception

Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Som fastighetsägare är du skyldig att svara för renhållning, snöröjning, halkbekämpning och vegetationsröjning inom det allmänna gång-, cykel- och trafikutrymmet i anslutning till din tomtgräns.

Hörntomt

I varje gatukorsning ska det finnas fri sikt inom sikttriangeln, det vill säga 10 meter åt vardera håll. Här får växtligheten vara högst 80 centimeter. Höjdmåttet mäts utanför tomtgränsen. Där cykelbanor korsar varandra gäller samma mått som vid en gatukorsning.


Sikttriangeln mäts antingen i kantstenen, i ränndalen

(i skarven där motlut och körbana möts) eller i asfaltkanten, beroende på hur det ser ut där du bor.

Tomt med utfart mot gatan

Inom sikttriangeln (2,5 meter från gatan eller gång-/cykelvägen och 2,5 meter in på uppfarten) får växtligheten vara högst 70 centimeter. Höjdmåttet mäts utanför tomtgränsen.

Tomt intill gatan

Växtlighet får inte skymma gatubelysning och/eller skyltar. Kontollera, mät och klipp! Ingen växtlighet upptill:

  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelbana
  • 4,6 meter över körbana

Ta väl hand om dina växter!

Innan du planterar en häck bör du planera noggrant; Vilken typ av häck ska du ha? Ska den vara friväxande eller klippt, hög eller låg, vintergrön eller lövfällande? Varför vill du ha en häck? För avgränsning, för att skyddafrån insyn eller för att skydda mot vinden? Hur stor plats får den ta?


Planera ditt val av art och sort

Sätt häcken minst 60 centimeter från tomtgränsen, mot gatan eller gång-/cykelbanan. Plantera tre plantor på varje löpmeter. Växter blir ofta större än man föreställt sig. Titta gärna på uppväxta exemplar innan du bestämmer dig för art och sort. Tänk på att stora träd och buskar inte bör placeras inom två meter från tomtgränsen mot gatan eller gång-eller cykelvägen.


Beskär på vintern

Vinterklippningen gör du i februari – mars, gäller dock ej så kallade blödare som till exempel björk och lönn. Sommarklippningen blir bäst om du klipper två gånger, en gång i juni och en gång i augusti/september. Bok, avenbok, gran och tuja ska du inte toppa förrän de nått rätt höjd.

Om du tycker att att marken mellan din häck och tomtens gräns verkar tom och öde kan du pröva med en marktäckande låg växt. Du kan också lägga några rader kuller- eller gatsten. Släpp loss fantasin!


Tillsammans kan vi medverka till en tryggare och trivsammare miljö- ta bort siktskymmande vegetation från din tomt!

Sidan uppdaterades 2016-08-10 av Annika Johansson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube