Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Hässleholm utgår från nollvisionen vilket innebär att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken. 

Säkerhet

Ansvaret för säkerheten delas mellan väghållaren och de som använder vägtransportsystemet. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför aldrig kan undvikas helt. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till död eller allvarliga personskador. 


Människor har ett behov av att förflytta sig i samhället och en säker trafikmiljö är en viktig förutsättning för att det ska finnas både vilja och förutsättningar för förflyttning. Nedan ges en kort beskrivning av de viktigaste sambanden inom trafiksäkerhet.

 

Trafikmiljön ska tala om för dig som trafikant att det även rör sig andra trafikanter av olika trafikslag på gatan och att ni måste samsas om utrymmet.


En trafiksäker miljö innehåller ett antal komponenter:

  • Låga hastigheter överlag
  • Liten hastighetsspridning
  • Tydlig närvaro av oskyddade trafikanter
  • ”Lagom” osäkerhetskänsla
  • Ingen företrädelseskänsla
  • Stöd för gott socialt uppträdande


Sidan uppdaterades