Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafikplan för Hässleholms stad

  • Ingen giltig användare vald.

En trafikplan anger hur trafiksystemet ska vara uppbyggt för att uppnå trafikstrategin. Här redovisas både respektive trafikslag samt hur de påverkar varandra.

Trafikplanen var på remiss under våren 2017 och revideras under 2018 för att antas under hösten 2018 i byggnadsnämnden.

 

Trafikplanen ska vara en handlingsplan som är tydligt sammankopplad med den fördjupning av översiktsplanen för Hässleholms stad. Trafikplanen är även tydligt sammankopplad med andra nationella, regionala och kommunala mål och underlag.

 

Trafiksystemet ska bidra till att en hållbar utveckling nås, att det finns en balans mellan den tillgänglighet som krävs för olika färdmedel och de effekter som trafiken har på samhället. Trafikplanen ska prioritera framkomlighet, säkerhet och trygghet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

 

Remissversionen togs fram av stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen i samarbete med Sweco Society AB.

Just nu besvaras inkomna synpunkter i en så kallad redogörelse. I redogörelsen redovisas varje yttrande och kommenteras med förslag på förändringar av trafikplanen. Trafikplanen beräknas antas i byggnadsnämnden hösten 2018.


För mer information om trafikplanen, kontakta:

trafikplanerare Karolina Nilsson, 0451- 26 89 13

 

Handlingar

Sidan uppdaterades 2018-07-11