Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafikplanering

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har antagit en trafikstrategi för hela kommunen och arbetar just nu fram en trafikplan för Hässleholms stad.

Trafikstrategi

En trafikstrategi är ett inriktningsdokument som visar hur trafiksystemet ska utvecklas och vilka påverkansåtgärder som ska användas. I trafikstrategin för Hässleholms kommun har en vision och fyra strategier tagits fram, med delstrategier för respektive trafikslag. Trafikstrategin tar sikte på utvecklingen fram till år 2030.

 

Trafikstrategin antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2017.

Trafikplan för Hässleholms stad

En trafikplan anger hur trafiksystemet ska vara uppbyggt för att uppnå trafikstrategin. Här redovisas både respektive trafikslag samt hur de påverkar varandra.

 

Trafikplanen var på remiss under våren 2017 och revideras under 2018 för att antas under hösten 2018 i byggnadsnämnden.

Trafikregler

Kommunen upprättar och beslutar om lokala trafikföreskrifter i Hässleholms kommun.

Dessa föreskrifter kan du hitta på transportstyrelsens rikstäckande databas för lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan kan du titta på Hässleholms kommuns gällande trafikplan i sin helhet, med ritningar och handlingar. Trafikplanen är fastställd av tekniska nämnden 2005-05-19.


Hässleholms stad, ritning 1, TP 2005PDF (pdf, 779.5 kB)
Övergripande GC-nät, ritning 2, TP 2005PDF (pdf, 880.1 kB)
Busslinjer, ritning 3, TP 2005PDF (pdf, 860.9 kB)
Ringleder, ritning 4A, TP 2005PDF (pdf, 870 kB)
Övergripande gatunät, ritning 4B, TP 2005PDF (pdf, 841.7 kB)
Parkering, ritning 5, TP 2005PDF (pdf, 243.8 kB)
Rek färdvägar, ritning 6, TP 2005PDF (pdf, 140.7 kB)
Buller, ritning 7, TP 2005PDF (pdf, 784.4 kB)
RitningsförteckningPDF (pdf, 48.9 kB)

Trafikplan handlingarPDF (pdf, 246.6 kB)

Sidan uppdaterades 2018-07-11