Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Projekt på våra gator

  • Ingen giltig användare vald.
  • Under 2020 kommer många gator runt om i kommunen att få ny toppbeläggning. Fokus är främst gator i Sösdala och Tyringe. I Hässleholms stad kommer bland annat toppbeläggningsarbeten att ske på Stobyvägen, mellan Esplanadgatan och djursjukhuset. Delar av Belevägen tas även med i denna omasfaltering.


  • Under 2020-2021 kommer Sonetorpsgatan att omgestaltas i samband med att Grönängsskolan byggs om. Det kommer att byggas en bred gång- och cykelväg från Hovdalavägen som ansluter till befintlig gång- och cykelväg under järnvägen. Dessutom blir det ny belysning och beläggning på gatan.


Sidan uppdaterades 2020-03-11