Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad eller har en funktionsnedsättning kan ansöka om parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vill du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska du skicka in två blanketter (ansökan och läkarintyg) till tekniska förvaltningen. Blanketterna hittar du här:

Fyll i blanketterna och skicka dem till:


Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

"Parkeringstillstånd för rörelsehindrade"

281 80 Hässleholm


Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Syftet med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är att hjälpa dem som har problem att självständigt förflytta sig i sin vardag.

För att förmånen med parkeringstillståndet ska kunna användas är det viktigt att utfärdandet sker restriktivt.


Villkor för utfärdande av tillstånd

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.
 • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.


Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.


Ansökan, beslut och överklagande

 • Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökande är folkbokförd eller vistas.
 • Beslutande myndighet är en kommunal nämnd.
 • I Hässleholms kommun fattar tekniska förvaltningen sådana beslut på delegation från tekniska nämnden.
 • Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år och förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
 • Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.


Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka sex veckor.


Värdehandling

Tänk på att ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om du förlorar tillståndet måste du göra en polisanmälan som du sedan ska lämna till utfärdande myndighet.


Återkalla tillstånd

Ett parkeringstillstånd som inte används korrekt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.


Gäller kommunala parkeringar

Inom Hässleholms kommun parkerar du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade avgiftsfritt med tillståndet på de kommunala parkeringsplatserna.


Information till intygsutfärdande läkare

 • För handläggarens bedömning är läkarens objektiva bedömning och läkarintyg av största betydelse.
 • Det är viktigt att utfärdandet sker restriktivt.
 • Intyg ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården med mera.

Nyttokort för företag

Nyttokort för företag ansöker du om hos tekniska förvaltningen. Som företagare kan du ansöka om tillstånd att parkera i Hässleholms centrum med avvikelser från lokala trafikföreskrifter. Är du intresserad av detta ska du höra av dig till vårt kontaktcenter via 0451-26 70 00 eller via e-post.

E-post till kontaktcenter

 

Sidan uppdaterades