Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Pågående projekt på våra gator

  • Ingen giltig användare vald.

Här presenteras några av Hässleholms kommuns pågående projekt på våra gator i kommunen.

Asfaltssäsongen är nu igång. Tekniska förvaltningen återställer asfalt efter våra olika ledningsägare. Just nu pågår återställningsarbete efter fibernedläggning i Tyringe, Hästveda och Vinslöv. Tekniska förvaltningen är även igång och återställer efter diverse vattenläckor och dylikt.


  • Toppbeläggningsarbete pågår på lite olika platser i kommunen. Toppbeläggningsarbete medför begränsad framkomlighet under en kortare tid.


  • Omgestaltning av del av Stobyvägen, från Ljungdalarondellen och österut mot Belevägen. Förbättringsåtgärder såsom ny gång- och cykelbana, belysning och upphöjda passager.


  • Hässleholm 88:16, avbaning av befintliga jordlager och uppfyllnad med godkända schaktmassor, förberedande arbete för framtida byggnation på området. Arbetet utförs etappvis beroende på tillgång av fyllnadsmassor.

Karta 88:16

Hässleholm 88:16, pågående projekt, gata trafik

Gång- och cykelväg på Norra Kringelvägen/underhållsdepån i Kärråkra

Region Skåne planerar att bygga en underhållsdepå för tågvagnar. I samband med detta kommer Hässleholms kommun bygga om en korsning samt förse Norra Kringelvägen med en gång- och cykelbana (mellan Belevägen och Smedmästarens väg). Korsningen kommer att byggas först och möjliggöra byggnationen av depån. Efter detta kommer cykelbanan att byggas. Kommunen väljer att bygga cykelbanan efter Region Skånes projekt då man inte vill få cykelbanan sönderkörd av byggtrafik.

 

Sidan uppdaterades 2019-09-12