Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Tekniska förvaltningen

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Växel: 0451-26 83 02

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Kommunalt bidrag till enskilda vägar

Hässleholms kommun har en stor landsbygd där den huvudsakliga väghållaren är enskild. För att underlätta drifts- och underhållsarbetet på dessa vägar betalar Hässleholms kommun ut bidrag till många enskilda väghållare. De enskilda vägarna som är beviljade bidrag från Trafikverket (statsbidrag) får sin kommunala bidragsandel utbetalt tillsammans med den statliga bidragsandelen. För dessa sköts även hela ansökningsprocessen genom Trafikverket. För de enskilda vägarna som enbart är berättigade kommunalt drift- och underhållsbidrag sköts både ansöknings- och utbetalningsprocessen av Hässleholms kommun.

Här kan du läsa om:

Hur man får reglera trafiken på enskilda vägarPDF (pdf, 253.7 kB)

Sidan uppdaterades 2019-10-17