Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Stadsutveckling

  • Ingen giltig användare vald.

Under 2017 har delar av Hässleholm byggts om som ett första steg i omgestaltningen av stadens centrum. På denna sida kan du läsa mer om ombyggnaden och hur den påverkar dig som rör dig i centrum.

Aktuella förändringar i trafiken

Från och med den 10 december öppnas Järnvägsgatan upp för trafik och busstrafiken återgår till ordinarie hållplatser. Här kan du läsa mer om vilka förändringar det innebär.

En omgestaltning av centrum

Fotgängare och cyklister prioriteras och målet är att locka fler människor att upptäcka och uppleva centrum. Det ska vara enklare och tryggare att röra sig mellan Resecentrum och stadens centrum, men också mer njutbart med fler promenadstråk och platser för paus och umgänge.

 

Omgestaltningen har arbetats fram tillsammans med ett team av landskapsarkitekter, trafikplanerare och markprojektörer. Inspiration har delvis hämtats från tidigare framtagna förslag, och juryutlåtandet från "Arkitekttävling i Hässleholms stadskärna 2012".

 

Ytan utanför Resecentrum är kärnan i omgestaltningen där mönsterlagd natursten och markbelysning ger känslan av ett spårområde på en bangård. Första Avenyens gågata är förlängd hela vägen fram till stationen. För att minska trafikmängden och underlätta för kollektivtrafiken är Järnvägsgatan enkelriktad för personbilar.

 

På Första Avenyen har träden flyttats in mot mitten vilket gör det möjligt för trädkronorna att breda ut sig. Samtidigt har trottoaren breddats med en möblerbar zon vilket underlättar för uteserveringar och andra handelsaktiviteter. Mellan några av träden finns lekfulla möbler, som exempelvis fjärrvärmeuppvärmda sittstenar.

Illustration av Amelies plats med träd, bänkar och människor som möts.

Utanför Resecentrum har en ny mötesplats vuxit fram under 2017. Illustrationen av Amelies plats är en visionsskiss som togs fram inför ombyggnaden. Illustration: COWI AB

Karta över Järnvägsgatan och Första Avenyeni Hässleholm som kommer att byggas om.

Bilden visar det område i Hässleholms centrum som har byggts om under 2017. Klicka för större bild.

Sidan uppdaterades 2018-08-14