Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Beställ åtgärd vid ditt hus

Vill du beställa en åtgärd på kommunens mark skickar du in beställningen på särskild blankett till tekniska förvaltningen. Det kan gälla asfaltering av trottoar, motlut eller liknande arbeten i anslutning till din tomt.

Du skickar in beställningen med post eller e-post

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

281 80 Hässleholm

E-post till tekniska förvaltningen

Sidan uppdaterades