Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Aktuella vägarbeten

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller våra gator och vägar. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Det är viktigt för allas säkerhet att du följer den skyltning finns.


Vi bygger om!


Vägarbete 2020-2021

Under 2020-2021 kommer Sonetorpsgatan att omgestaltas i samband med att Grönängsskolan byggs om. Det kommer att byggas en bred gång- och cykelväg från Hovdalavägen som ansluter till befintlig gång- och cykelväg under järnvägen. Dessutom blir det ny belysning och beläggning på gatan.

Sidan uppdaterades