Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Aktuella vägarbeten

Vi underhåller våra gator och vägar för att alla ska kunna färdas på ett säkert sätt. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Det är viktigt för allas säkerhet att du följer de skyltar som finns.


Vi bygger om!

Under 2021 kommer tekniska förvaltningen asfaltera om flera olika gator i Hässleholms kommun. Fokus ligger framförallt på Hässleholms stad med omnejd, Bjärnum och Vittsjö. Några av gatorna som kommer att få sig ett lyft är Åkaregatan och Blåbärsslingan.


Stadshusgatan får ny asfalt och stenbeläggning

Under vecka 46-47 får Stadshusgatan i centrala Hässleholm ny asfalt och ny stenbeläggning. Framkomligheten är begränsad, och du får hjälp att komma fram via trafikvakter. Parkeringen vid Stadshuset är tillgänglig under vägarbetet.


På gång under hösten 2021

Blåbärsstigen i Hässleholm, Smålandsgatan i Tyringe samt delar av Campingvägen i Vittsjö får ny toppbeläggning. Fabriksgatan i Sösdala kommer att få sig ett lyft med ny toppbeläggning, samt en gång- och cykelväg. Vi kommer också fixa till den ena trottoaren på Hantverkaregatan i Hässleholm.


Skytteliden och sjukhusområdet i Hässleholm

Vi bygger om gatan Skytteliden, vid sjukhusområdet i Hässleholm, bland annat för att förbereda för Region Skånes utbyggnad av sjukhuset. Gatan kommer att få två körfält och en ny gång- och cykelväg.


Projektet innebär att du som bor eller jobbar i närheten kommer att påverkas av byggarbetet. Även du som besöker sjukhuset berörs. Parkeringar kommer tas bort eller flyttas och delar av gatan kommer att vara avstängd under olika etapper. Var uppmärksam på skyltning på plats, så hjälps vi åt att bidra till trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten under arbetets gång.


Bra att känna till för dig som kör, cyklar eller går i området:

Under etapp 1 (hösten 2021)
Esplanadgatan är öppen för biltrafik. Biltrafikanterna delar på ett körfält.
Arbetet med nya stödmurar medför att parkeringsplatser utmed södra delen av Skytteliden, vid infarten till förskolan Fornbacken tas bort permanent.
Förskolan Fornbacken är tillgänglig för dubbelriktad trafik.
Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen med cirka 75 parkeringsplatser.


Under etapp 2 (vinter 2021/2022)
Esplanadgatan är öppen med två körfält för biltrafik.
Skyttelidens östra del, mot Norra Kringelvägen, är stängd på grund av ledningsarbete.
Ska du till förskolan fornbacken, kör via Esplanadgatan. Ett körfält är öppet för trafiken till och från förskolan.
En del av Linnégatan är stängd så du som ska till psykiatrimottagen kör via Skytteleden med infart från Esplanadgatan.

Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen med cirka 75 parkeringsplatser.


Under etapp 3 (våren 2022)
Ledningsarbetena fortsätter och medför bland annat att den västra sidan av Skytteliden, mot Esplanadgatan, är stängd för biltrafik.
Ska du till förskolan Fornbacken eller till barn- och ungdomshabiliteringen, kör via Norra Kringelvägen.
Delar av Skytteliden har dubbelriktad trafik, och andra delar har bara ett körfält.
Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen med cirka 75 parkeringsplatser.
En tillfällig parkeringsplats skapas i närheten av korsningen mellan Linnégatan och Skytteliden. Cirka 120 parkeringsplatser blir tillgängliga tills att byggarbetena är klara.


Under etapp 4 (sommaren 2022)
Skytteliden är öppen för dubbelriktad trafik.
Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är avstängd.


En översikt med förändringarna under de olika etapperna finns även som kartor.

Skytteliden, ombyggnad 2021-2022 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Sidan uppdaterades