Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Aktuella vägarbeten

Vi underhåller våra gator och vägar för att alla ska kunna färdas på ett säkert sätt. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Det är viktigt för allas säkerhet att du följer de skyltar som finns.


Vi bygger om!

Det kommer att hända mycket på våra gator och vägar i kommunen under året. Under 2022 ligger fokus gällande asfaltering på Hässleholms stad, Hästveda och Vinslöv.

 

Järnvägsgatan i Hässleholm

Från den 23 maj till den 31 maj asfalterar vi Järnvägsgatan i centrala Hässleholm för att trafiken ska kunna köra i båda riktningarna. Gatan är avstängd under tiden.


Rustar upp flera gator

Projektet på Kristianstadvägen att fortsätta från ifjol, först österut men sedan även västerut mot Grönängsplansrondellen. Grönängsplansrondellen kommer att rustas upp och vidare även Helsingborgsvägen i riktning mot Finja.


Exempel på andra gator som också kommer att få sig ett lyft är delar av Viaduktgatan, delar av Röingegatan och delar av Stattenavägen.


I Hästveda kommer olika punktinsatser att göras, bland annat på Tallvägen, Viaduktgatan och i Sjörrödsområdet. Några gång- och cykelvägar kommer också att prioriteras inom Hästveda.


Furutorpsgatan i Vinslöv kommer att rustas upp. Andra punktinsatser i Vinslöv kommer att vara på till exempel Ringvägen, Ljunggatan, Disponentgatan och Bygatan.Under 2021 asfalterades många gator om i kommunen. Fokus låg på Hässleholms stad, Bjärnum och Vittsjö.

Under 2021 har vi hunnit med att lägga asfalt och rusta upp en hel del gator i Hässleholm och i kransorterna. Det största projektet har varit att rusta upp Kristianstadsvägen mellan Turbanrondellen och Östra Hagagatan. Vägen har fått ny asfalt och vi har satt om stenbeläggningen. Eftersom Kristianstadsvägen är en hårt trafikerad väg som går rakt igenom Hässleholm med över 15 000 fordon per dygn, krävdes en större omledning av trafiken. Trots storleken på projektet gick det väldigt smidigt och vi stötte inte på några bekymmer. Det innebar att vi kunde öppna vägen tre veckor före beräknad tid.


Vi har också rustat upp fler gator i Hässleholm:

 • Åkaregatan
 • Vallgatan
 • Sjövägen
 • Sjörrödsrondellen
 • Blåbärsstigen
 • Kommendörsgatan
 • Stadshusgatan
 • Västertorg
 • Del av gång- och cykelvägen längs med Kristianstadsvägen
 • Rågångens vändplats
 • Finjasjöparkvägen
 • Mackgatan
 • Löjtnant Granlunds Väg
 • Belevägen till koloniområdet
 • Hantverkaregatans trottoar och många fler mindre projekt och punktinsatser.


I Tormestorp har Byvägen fått ny beläggning, samt en ny gång- och cykelväg.


I Bjärnum har vi asfalterat om Ringvägen, mellan Verumsvägen och Norra Vägen. Vi har också fixat en ny gång- och cykelväg. Andra gator som har fått ny asfalt i Bjärnum är Nygatan och hela området bakom Nybohemmet: Gränsgatan, Vallgatan, Bokvägen, Platos Väg, Bygatan, Värdshusvägen och Gamla Kyrkvägen.


Vägarna i Vittsjö har varit prioriterade under 2021. Vi har asfalterat om delar Västanvägen och hela gång- och cykelvägen där. Flyvägen, Lehultsvägen och Campingvägen, gång- och cykelvägen vid Campingvägen har också fått sig ett lyft.


I samband med fiberåterställningarna i Västra Torup passade vi även på att asfaltera om Vinbergs Väg och Torvstigen.


Just nu renoverar vi Fabriksgatan i Sösdala med nya farthinder, ny asfalt samt att en ny gång- och cykelväg är planerad. Tyvärr har vädret ställt till det och vi kommer inte ha möjlighet att färdigställa gatan under 2021.


En del åtgärder i Tyringe kommer vi också att skjuta fram till 2022, bland annat Smålandsgatan.


Nästa år fokuserar vi på att asfaltera om vägar och gator i Hässleholms stad, Vinslöv och Hästveda.Skytteliden och sjukhusområdet i Hässleholm

Vi bygger om gatan Skytteliden, vid sjukhusområdet i Hässleholm, bland annat för att förbereda för Region Skånes utbyggnad av sjukhuset. Gatan kommer att få två körfält och en ny gång- och cykelväg.


Projektet innebär att du som bor eller jobbar i närheten kommer att påverkas av byggarbetet. Även du som besöker sjukhuset berörs. Parkeringar kommer tas bort eller flyttas och delar av gatan kommer att vara avstängd under olika etapper. Var uppmärksam på skyltning på plats, så hjälps vi åt att bidra till trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten under arbetets gång.

 

Arbetet är beräknat att vara klart i september 2022.


Bra att känna till för dig som kör, cyklar eller går i området:


Esplanadgatan är öppen för biltrafik. Biltrafikanterna delar på ett körfält.
Arbetet med nya stödmurar medför att parkeringsplatser utmed södra delen av Skytteliden, vid infarten till förskolan Fornbacken tas bort permanent.
Förskolan Fornbacken är tillgänglig för dubbelriktad trafik.
Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen med cirka 75 parkeringsplatser.


Esplanadgatan är öppen med två körfält för biltrafik.
Skyttelidens östra del, mot Norra Kringelvägen, är stängd på grund av ledningsarbete.


Ska du till förskolan Fornbacken, kör via Esplanadgatan. Ett körfält är öppet för trafiken till och från förskolan.
En del av Linnégatan är stängd så du som ska till psykiatrimottagen kör via Skytteleden med infart från Esplanadgatan.

 

Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen. En tillfällig parkering med 121 st p-platser) för sjukhusets besökare och medarbetare finns vid östra delen av sjukhusområdet med infart från Linnégatan.


Ledningsarbetena fortsätter och medför bland annat att den västra sidan av Skytteliden, mot Esplanadgatan, är stängd för biltrafik.


Ska du till förskolan Fornbacken eller till barn- och ungdomshabiliteringen, kör via Norra Kringelvägen.


Delar av Skytteliden har dubbelriktad trafik, och andra delar har bara ett körfält.

 

Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är endast delvis öppen med cirka 35 parkeringsplatser.


En tillfällig parkering för sjukhusets besökare och medarbetare med 121 platser finns vid östra delen av sjukhusområdet med infart från Linnégatan.

Skytteliden är öppen för dubbelriktad trafik.
Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är avstängd.

 

En översikt med förändringarna under de olika etapperna finns även som kartor.

Skytteliden, ombyggnad 2021-2022 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)


Sidan uppdaterades