Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Aktuella vägarbeten

Vi underhåller våra gator och vägar för att alla ska kunna färdas på ett säkert sätt. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Det är viktigt för allas säkerhet att du följer de skyltar som finns.


Vi bygger om!

Det kommer att hända mycket på våra gator och vägar i kommunen under året. Under 2022 ligger fokus gällande asfaltering på Hässleholms stad, Hästveda och Vinslöv.

 

Höstprojekt på Helsingborgsvägen

Under hösten kommer vi att arbete med ett större projekt på Helsingborgsvägen. Vi kommer bland annat att asfaltera om, bygga cykelväg och byta ut belysningen. Kör försiktigt och följ skyltningen så hjälps vi åt med att vara rädda om våra arbetare och medtrafikanter.


Mellan den 8 september och den 14 september kommer vi att stänga av Helsingborgsvägen mellan Grönängsplansrondellen och Utfarten. Vi leder om trafiken så det är bra om du räknar med att din resa tar några minuter extra. Mellan den 12 september och den 14 september kommer det även att va begränsad framkomlighet på sträckan mellan Utfarten och Finjagatan. Har du möjlighet så kör ett annat håll, annars räkna med att det tar lite längre tid än vanligt att ta sig fram här.

 

Upprustning av Grönängsplansrondellen och Kristianstadsvägen

Kristianstadsvägen, mellan Borggårdsgatan och Grönängsplansrondellen, och Grönängsplansrondellen har asfalterats om.


Ny asfalt på gator i Hässleholm

Röingegatan, Norra Kringelvägen och Kristianstadsvägen har fått ny asfalt under året. Viaduktgatatan har fått en uppfräschning. Likaså gångbanan och gång- och cykelbanan intill. Även Stattenavägen har fått sig ett lyft med ny asfalt på delar av gatan.


Rustat upp flera gator i Hästveda och Vinslöv

I Hästveda har vi gjort olika punktinsatser, bland annat på Tallvägen, Viaduktgatan och i Sjörrödsområdet. Två gång- och cykelvägar har också prioriterats.


Furutorpsgatan i Vinslöv har fått ny asfalt. Andra punktinsatser som vi gjort i Vinslöv är till exempel på Ringvägen, Ljunggatan, Disponentgatan och Bygatan.Under 2021 asfalterades många gator om i kommunen. Fokus låg på Hässleholms stad, Bjärnum och Vittsjö.

Under 2021 har vi hunnit med att lägga asfalt och rusta upp en hel del gator i Hässleholm och i kransorterna. Det största projektet har varit att rusta upp Kristianstadsvägen mellan Turbanrondellen och Östra Hagagatan. Vägen har fått ny asfalt och vi har satt om stenbeläggningen. Eftersom Kristianstadsvägen är en hårt trafikerad väg som går rakt igenom Hässleholm med över 15 000 fordon per dygn, krävdes en större omledning av trafiken. Trots storleken på projektet gick det väldigt smidigt och vi stötte inte på några bekymmer. Det innebar att vi kunde öppna vägen tre veckor före beräknad tid.


Vi har också rustat upp fler gator i Hässleholm:

 • Åkaregatan
 • Vallgatan
 • Sjövägen
 • Sjörrödsrondellen
 • Blåbärsstigen
 • Kommendörsgatan
 • Stadshusgatan
 • Västertorg
 • Del av gång- och cykelvägen längs med Kristianstadsvägen
 • Rågångens vändplats
 • Finjasjöparkvägen
 • Mackgatan
 • Löjtnant Granlunds Väg
 • Belevägen till koloniområdet
 • Hantverkaregatans trottoar och många fler mindre projekt och punktinsatser.


I Tormestorp har Byvägen fått ny beläggning, samt en ny gång- och cykelväg.


I Bjärnum har vi asfalterat om Ringvägen, mellan Verumsvägen och Norra Vägen. Vi har också fixat en ny gång- och cykelväg. Andra gator som har fått ny asfalt i Bjärnum är Nygatan och hela området bakom Nybohemmet: Gränsgatan, Vallgatan, Bokvägen, Platos Väg, Bygatan, Värdshusvägen och Gamla Kyrkvägen.


Vägarna i Vittsjö har varit prioriterade under 2021. Vi har asfalterat om delar Västanvägen och hela gång- och cykelvägen där. Flyvägen, Lehultsvägen och Campingvägen, gång- och cykelvägen vid Campingvägen har också fått sig ett lyft.


I samband med fiberåterställningarna i Västra Torup passade vi även på att asfaltera om Vinbergs Väg och Torvstigen.


Just nu renoverar vi Fabriksgatan i Sösdala med nya farthinder, ny asfalt samt att en ny gång- och cykelväg är planerad. Tyvärr har vädret ställt till det och vi kommer inte ha möjlighet att färdigställa gatan under 2021.


En del åtgärder i Tyringe kommer vi också att skjuta fram till 2022, bland annat Smålandsgatan.


Nästa år fokuserar vi på att asfaltera om vägar och gator i Hässleholms stad, Vinslöv och Hästveda.Skytteliden och sjukhusområdet i Hässleholm

Vi bygger om gatan Skytteliden, vid sjukhusområdet i Hässleholm, bland annat för att förbereda för Region Skånes utbyggnad av sjukhuset. Gatan kommer att få två körfält och en ny gång- och cykelväg.


Projektet innebär att du som bor eller jobbar i närheten kommer att påverkas av byggarbetet. Även du som besöker sjukhuset berörs. Parkeringar kommer tas bort eller flyttas och delar av gatan kommer att vara avstängd under olika etapper. Var uppmärksam på skyltning på plats, så hjälps vi åt att bidra till trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten under arbetets gång.


Förändringar och avstängningar under byggtiden:


 • Ledningsarbetena fortsätter och medför att Skytteliden är stängd för biltrafik i båda riktningarna.
 • Linnégatan är avstängd mellan den 15 september och den 19 september. Kör via Norra Kringelvägen om ska ska besöka området.
 • Vecka 33-34 är gång-och cykelvägen på ena sidan Esplanadgatan avstängd. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till andra sidan,
 • Delar av Esplanadgatan är avstängd från och med den 18 augusti till den 16 september. Det gäller sträckan från Skytteliden och söderut fram 85 meter norr om Högalidsgatan. Avstängningen beror på arbete med fjärrvärmen.
 • Ska du till förskolan Fornbacken eller till barn- och ungdomshabiliteringen, kör via Norra Kringelvägen.
 • Parkeringen i västra delen av Skytteliden, vid korsningen till Esplanadgatan, är avstängd.
 • En tillfällig parkering för sjukhusets besökare och medarbetare med 121 platser finns vid östra delen av sjukhusområdet med infart från Linnégatan.


 • Vi planerar att öppna Skytteliden för dubbelriktad trafik den 1 oktober 2022.

Sidan uppdaterades