Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Aktuella vägarbeten

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller våra gator och vägar. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Det är viktigt för allas säkerhet att du följer den skyltning finns.


Vi bygger om!


Under 2021 kommer Tekniska förvaltningen att asfaltera om flertalet gator. Fokus för i år kommer framförallt att ligga på Hässleholms stad med omnejd, Bjärnum och Vittsjö. Några av gatorna som kommer att få sig ett lyft är Åkaregatan och Blåbärsslingan.


Norra Byvägen i Tormestorp kommer att gestaltas om i mindre omfattning. Omgestaltningen innebär en ny toppbeläggning, justering och flytt av befintlig gång- och cykelväg, tillgänglighetsanpassade hållplatser samt hastighetsanpassad passage. Arbetet kommer att pågå v 18-28.


Kristianstadsvägen i Hässleholm är en av våra största matargator. De dagliga påfrestningarna gör att ett större ingrepp i vägen krävs. Tekniska förvaltningen kommer att påbörja arbetet med att rusta upp vägen v.38-48 mellan Turbanrondellen och Östra Hagagatan.


I Bjärnum kommer området bakom Nybohemmet (sydvästra delen av Bjärnum) att få ny toppbeläggning på de flesta gatorna. Ringvägen mellan Verumsvägen och 117 kommer också att asfalteras om och få ny GC-väg, som anläggs på befintlig väg.


I Vittsjö är Flyvägen, Campingvägen och delar av Lehultsvägen och Västanvägen prioriterade vad gäller asfalt. Även en del GC-vägar kommer att prioriteras här.


Tekniska förvaltningen har även för avsikt att bygga en ny gång- och cykelväg på Åhusvägen i Hässleholm, mellan Stjärneholmsvägen och Vankivavägen.

Sidan uppdaterades