Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafik och gator

Hässleholm växer och förväntas växa ytterligare framöver. Det finns ett stort behov av att hantera befintlig och framtida trafik i kommunen. Hässleholms kommun ska bidra till att tillväxten sker på ett långsiktigt hållbart sätt, med en god samhällsutveckling och hållbara transporter.

Störst i Skåne

Hässleholm är Skånes till ytan största kommun. I Hässleholms kommun bor drygt 50 000 invånare och ca 11 000 personer arbetspendlar dagligen till och från kommunen, vilket ställer stora krav på trafiksystemet. Vi försöker ständigt förbättra vårt trafiksystem, läs mer om vad vi gör just nu under pågående projekt.

 

I kommunen finns flera väghållare: Hässleholms kommun, Trafikverket samt enskilda väghållare. Kommunen väghåller främst vägar och gator i tätorter medan Trafikverket ansvarar för större vägar som ofta kopplar ihop olika samhällen. De enskilda vägarna är ofta mindre vägar på landsbygden som underhålls av vägsamfälligheter.

Sidan uppdaterades