Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Skyltning

Har du ett evenemang på gång som du vill informera om? Hässleholms kommun har fem platser där det är tillåtet att sätta upp skyltar.

På övrig allmän mark är det inte tillåtet att skylta i evenemangs- och reklamsyfte. Här krävs tillstånd från polismyndigheten.

Evenemangsskyltning, skyltplats, karta

Tillåten evenemangsskyltning

Denna skylt finns uppsatt på Helsingborgsvägen, Vankivavägen, Stobyvägen, Kristianstadvägen och Hovdalavägen. Det är de platser där det är tillåtet att sätta upp skyltar.

Tillåten evenemangsskyltning

Detta gäller för vid skyltning:

  • Egna affischställ ska användas.
  • Annonsören ansvarar för uppsättning, nedtagning och att god ordning råder på platsen.
  • Affischen får sättas upp tidigast 3 veckor före arrangemanget och ska tas ned senast två dagar efter arrangemangets slut. Tar arrangören inte ned affischen kommer Hässleholms kommun göra det och debitera arrangören för arbetet.
  • Annonsering får ske med affisch på max 120 x 60 cm.
  • Annonsering får endast ske mellan utsatta blå skyltar som avgränsar området.
  • Affischen ska ha evenemangsdatum.


Information om Hässleholms skyltpolicy Pdf, 835 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 835 kB)

Sidan uppdaterades