Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Skyltning

  • Ingen giltig användare vald.

Har du ett evenemang på gång som du vill informera om? Hässleholms kommun har just nu anordnat fem platser där det är tillåtet att sätta upp skyltar.

På övrig allmän platsmark är det otillåtet att skylta i evenemangs- och reklamsyfte. Här krävs tillstånd från polismyndigheten.

Evenemangsskyltning, skyltplats, karta

Tillåten evenemangsskyltning

Denna skylt finns uppsatt på Helsingborgsvägen, Vankivavägen, Stobyvägen, Kristianstadvägen och Hovdalavägen på de platser där det är tillåtet att sätta upp skyltar.

Tillåten evenemangsskyltning

Detta gäller för att skyltarna ska få stå kvar:

  • Egna affischställ skall användas.
  • Annonsören ansvarar för uppsättning, nedtagning och att god ordning råder på platsen.
  • Affischen får sättas upp tidigast 3 veckor före arrangemanget och skall tas ned senast två dagar efter arrangemangets slut. Tar arrangören inte ned affischen kommer Hässleholms kommun göra detta och debitera arrangören för arbetet.
  • Annonsering får ske med affisch på max 120x60 cm.
  • Annonsering får endast ske mellan utsatta blå skyltar som anvisar på området.
  • Affischen skall förses med evenemangsdatum.


Övriga frågor gällande skyltning, se Hässleholms skyltpolicyPDF (pdf, 835 kB)

Sidan uppdaterades 2019-05-13