Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Grävtillstånd och TA-plan

För att få gräva i kommunens mark, måste du ansökan om ett grävtillstånd.

Avgift för ansökan

Hässleholms kommun tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om grävtillstånd. Grundbeloppet är 1500 kr vilket indexregleras enligt KPI-index med oktober månad 2016 som basmånad. Avgiften gäller även om du har fått gräva akut och meddelar kommunen i efterhand. Faktura på avgiften skickas ut så snart som möjligt efter att ansökan kommit in till kommunen.

Grävning för fiber

Vid nedläggning av fiber ska samförläggning ske med kommunens fiberorganisation, Fibernätet i Hässleholm. Beställning görs till

E-post fibernät


Trafikanordningsplan

Till varje grävtillstånd ska det finnas en trafikanordningsplan. Denna görs i samband med ansökan om grävtillstånd i ansökningsformuläret. Generella trafikanordningsplaner bifogas ansökan. Tänk på att både beviljat grävtillstånd och godkänd trafikanordningsplan ska finnas tillgänglig ute på arbetsplatsen.


Handläggningstid

Om inlämnad ansökan är komplett och ingen fördjupad utredning behöver göras är handläggningstiden ca 15 arbetsdagar. Avser ansökan ett större område är handläggningstiden längre.


Akuta grävning

Vid akuta grävningar (till exempel vattenläckor) kan ansökan om grävtillstånd lämnas i efterhand.


Sidan uppdaterades 2020-10-21 av Helén Clargården

  • Ingen giltig användare vald.