Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Aktuella vägarbeten

För att alla ska kunna färdas säkert är det viktigt att vi underhåller våra gator och vägar. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Det är viktigt för allas säkerhet att du följer den skyltning finns.


Vi bygger om!


Brogatan

Mellan vecka 45 och vecka 49 ska vi anlägga en gång- och cykelbana och även smalna av körfälten på Brogatan. Brogatan är en viktig väg mellan centrala Hässleholm och Kristinehem, Ekedal, Läreda, Ljungdala och även för pendlare som parkerar på Tivolibacken. Det finns skolor på båda sidorna om järnvägen och det är viktigt att vi skapar en trygg skolväg. Vi vill att gång-och cykelvägar ska vara ett säkert och bra val i vår kommun.


Helsingborgsvägen Hässleholm

Helsingborgsvägen stängs av den 12 oktober till den 20 november. Detta är i samband med att Hässleholms Vatten förstärker avloppsnätet. Arbete som pågår på Kaveldunsvägen fortsätter över Helsingborgsvägen med start den 12 oktober. Vi ber er ha överseende med arbetet. Skyltar kommer finnas på plats för att visa alternativa vägar.


Driftstörningar Hässleholms Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OmledningskartaPDF (pdf, 797 kB)


Röingegatan Hässleholm

Vägarbete på Röingegatan mellan 12 till 14 oktober kan störa din vanliga körväg. Vägen är sliten och behöver ny asfallt. Vi ber er att ha överseende med arbetet och att ni kör enligt de skyltar som finns på plats.


Trebackalånggatan Hässleholm

Vägarbete vid Trebackalånggatan påbörjas vecka 40 till och med vecka 46 med hänsyn till barn och ungas möjlighet till att röra sig säkert i trafiken. Med tre förskolor, en låg- och mellanstadieskola och aktivitetscentert Mötesplats Ljungdala är behövet av en upprustning stor. Här ska vi bland annat göra en gång- och cykelväg, upprustning av befintlig gångbana, lägga ny toppbeläggning, göra två hållplatsomgestaltningar och en hastighetssäkrad passage. Sist men inte minst ska vi sätta upp trygghetsbelysning vid passage, alla dessa åtgärder kommer att höja säkerheten att röra sig i trafikmiljön vid Trebackalånggatan.


Vägarbete 2020-2021

Under 2020-2021 kommer Sonetorpsgatan att omgestaltas i samband med att Grönängsskolan byggs om. Det kommer att byggas en bred gång- och cykelväg från Hovdalavägen som ansluter till befintlig gång- och cykelväg under järnvägen. Dessutom blir det ny belysning och beläggning på gatan.


Övergripande vägarbete 2020

Under 2020 kommer många gator runt om i kommunen att få ny toppbeläggning. Fokus är främst gator i Sösdala och Tyringe. I Hässleholms stad kommer bland annat toppbeläggningsarbeten att ske på Stobyvägen, mellan Esplanadgatan och djursjukhuset. Delar av Belevägen tas även med i denna omasfaltering.


Sidan uppdaterades 2020-10-27 av Maria Castillo

  • Ingen giltig användare vald.