Hässleholms kommun

Snöskottning och sandning

Hässleholms kommun ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Här kan du läsa mer om när vi skottar snö och bekämpar halka.

Så prioriterar vi snöröjningen

Mellan den 1 november och den 31 mars har vi vinterberedskap i Hässleholms kommun. Vi har hand om de kommunala gatorna, vägarna, gång- och cykelvvägar samt fastigheter med hjälp av våra medarbetare samt upphandlade entrenprenörer. Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, medan vägföreningar och vägsamfälligheter har hand om enskilda vägar.

Gator som är infarter och där många människor passerar prioriterar vi före områden som inte är lika trafikerade. Vi arbetar för att gator samt gång- och cykelvägar ska vara framkomliga på ett säkert sätt så snabbt som möjligt. Beroende på snömängd och tid på dygnet kan vi behöva ploga ett par gånger innan vi sandar.

Vid snöröjning och halkbekämpning prioriterar vi:

  • huvudgator
  • gator med busstrafik
  • gång- och cykelvägar vid skolor och järnvägsstationer
  • kommunens förskolor och skolor natteitd när verksamheterna inte är igång.

Felanmäl om vi inte har plogat

Om vi inte har plogat på en viss gata eller gång- och cykelväg som tillhör Hässleholms kommun ska du göra en felanmälan. Vid akuta ärenden ringer du vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Gör en felanmälan

Om du upplever bekymmer på läns- och riksvägar ska du höra av dig till Trafikverket.

Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare inom ett tätbebyggt område ansvarar för att:

  • ta bort snö och is och
  • se till så att det inte är halt på gångytan utanför din fastighet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: