Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Anders Lista betygssidor inloggad användare

jcr:mixinTypes=[mix:referenceable]
displayName=Anonym
groups=[]
jcr:primaryType=sv:systemUser
jcr:uuid=anonymous
DEBUG: null
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Sida

Antal svar

Ja

Nej

Nöjdhet

Feedback 27 19 8 70 %
Magnus Feedback 2 1 1 50 %

Klicka på tabellrubrikerna för att sortera tabellen.

Sidan uppdaterades