Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Våra tjänster

På denna sida har vi samlat självservice och blanketter. Välj område under varje rubrik och klicka på den gula menyraden.

Fördelar med självservice

  • spara tid
  • slippa begränsade öppettider och långa telefonköer
  • få tillgång till dina egna uppgifter och kan själv ändra om några uppgifter är felaktiga

Avfall och återvinning

Barnomsorg och skola


Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem


Grundskola, grundsärskola och Kulturskolan


Gymnasieskolan


För dig som ska starta skola eller förskola

Anmäl start av skolverksamhet gällande hälsoskydd (utformning av ute- och inomhusmiljö) Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 280 kB)

Bostad och boendemiljö

Bygga, ändra, riva

Cisterner

Detaljplanering

Djur och lantbruk

Fjärrvärme

Förorenade områden

Hygienlokaler

Kemisk bekämpning

Lantmäteri

Livsmedel

Miljöfarlig verksamhet

Omsorg och stöd

Sotning

Tobak och liknande produkter

Vatten och avlopp

Överförmyndare

Sidan uppdaterades