Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Våra tjänster

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

På denna sida har vi samlat självservice, blanketter och e-tjänster. Välj område under varje rubrik och klicka på den gula menyraden.

Fördelar med självservice

  • spara tid
  • slippa begränsade öppettider och långa telefonköer
  • få tillgång till dina egna uppgifter och kan själv ändra om några uppgifter är felaktiga

E-tjänster och e-legitimation

För vissa av våra e-tjänster måste du logga in med en e-legitimation. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Du kan använda samma e-legitimation för många tjänster på Internet oavsett vilken myndighet, kommun eller företag som erbjuder tjänsten.

Barnomsorg och skola

E-tjänster

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem


Grundskola, grundsärskola och Kulturskolan


Gymnasieskola och gymnasiesärskola


Blanketter

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem


Grundskola, grundsärskola och Kulturskolan


Gymnasieskolan


Bostad

Kultur

Fritid

Installera värmepump

Renhållning

Vatten och avlopp

Socialt stöd

Om du vill lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamhet som rör äldreomsorg eller handikappomsorg, vänligen gå till Synpunkter och klagomål och välj Omsorgsförvaltningen under rubriken Övriga verksamheter.

Vård och omsorg

Näringsliv

Demokrati

EU

Fjärrvärme

Överförmyndare

Övrigt

Sidan uppdaterades 2019-01-29 av Magnus Lindstrand

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun